Clasificarea termenilor din punct de vedere intensional


I. Clasificarea termenilor


Existenţa unei multitudini de tipuri de termeni face necesară încercarea de clasificare a acestora.

Cele mai evidente criterii de clasificare sunt:

a) intensiunea termenilor;

b) extensiunea termenilor.II. Clasificarea termenilor din punct de vedere intensional


Din punct de vedere intensional termenii sunt:

a) absoluţi / relativi;

b) abstracţi / concreţi;

c) pozitivi / negativi;

d) simpli / compuşi.III. Termeni absoluţi / relativi


1. Termenul absolut

Un termen este absolut numai dacă se aplică obiectelor din extensiunile lor considerate izolat.


1.1. Exemple de termeni absoluţi

a) planetă;

b) obiect;

c) culoare;

d) zăpadă etc.2. Termenul relativ

În cazul în care termenul desemnează o relaţie ce se stabileşte între două sau mai multe obiecte, atunci termenul este relativ.


2.1. Exemple de termeni relativi

a) unchiul meu;

b) mai mare decât;

c) soţ – soţie;

d) sinonim;

e) gen – specie etc.IV. Termeni abstracţi / concreţi


1. Termenul abstract

Un termen este abstract numai dacă el desemnează însuşiri, proprietăţi sau relaţii ca elemente de sine stătătoare, independente de obiectele cărora le revin aceste însuşiri.


1.1. Exemple de termeni abstracţi

a) frumuseţe;

b) răutate;

c) roşeaţă;

d) claritate etc.2. Termenul concret

În măsura în care termenul desemnează obiecte, însuşiri sau proprietăţi caracteristice acestora, relaţii între obiecte, se consideră că este concret.


2.1. Exemple de termeni concreţi

a) număr;

b) om;

c) generos;

d) frumos;

e) roşu etc.V. Termeni pozitivi / negativi


1. Termenul pozitiv

Un termen este pozitiv numai în măsura în care indică prezenţa anumitor însuşiri.


1.1. Exemple de termeni pozitivi

a) coerent;

b) prietenos;

c) moral;

d) monedă;

e) preşedinte etc.2. Termenul negativ

În cazul în care se indică absenţa unor proprietăţi, termenul este negativ.


2.1. Exemple de termeni negativi

a) incorect;

b) orb;

c) imoral;

d) şchiop etc.Clasificarea termenilor din punct de vedere intensional

Clasificarea termenilor din punct de vedere intensional


VI. Termeni simpli / compuşi


1. Termenul simplu

În cadrul unui sistem de discurs, un termen este simplu numai dacă deţine rolul de noţiune primară.


1.1. Exemple de termeni simpli

a) autoturism;

b) manual;

c) propoziţie;

d) punct etc.2. Termenul compus

În baza noţiunilor primare sunt derivate alte noţiuni, respectiv termeni compuşi.


2.1. Exemple de termeni compuşi

a) autoturism de teren;

b) manual de logică;

c) propoziţie cognitivă etc.


Vezi şi Clasificarea termenilor din punct de vedere extensional
Clasificarea termenilor din punct de vedere intensional publicat: 2023-10-11T13:56:55+02:00, actualizat: 2023-10-11T14:51:05+02:00 by Colegiu.info