Relieful Europei (Trepte de relief, Tipuri de relief, Etapele de formare a reliefului)


I. Trepte de relief (Relieful Europei)


1. Intervalul altimetric al reliefului Europei


Cele mai mici altitudini ale reliefului Europei:

– coboară până la -28 m, în preajma Mării Caspice şi în polderele olandeze.


Cele mai mari altitudini ale reliefului Europei:

– urcă la 4807 m în Munţii Alpi (vf. Mont Blanc);

– urcă la 5642 m în Munţii Caucaz (vf. Elbrus).În acest interval altimetric, se disting mai multe trepte de relief dispuse neuniform.


2. Treptele de relief ale reliefului Europei


a) Câmpiile

– cu altitudini între -28 şi 200m;

– deţin cea mai mare pondere din suprafaţa continentului european (57%).


b) Podişurile, dealurile joase şi câmpiile înalte

– cu altitudini între 200 şi 500 m;

– depăşesc un sfert din suprafaţa continentului (27%).c) Podişurile, dealurile şi munţii joşi

– cu altitudini de 500 – 1000 m;

– ocupă 10% din suprafaţa Europei.


d) Munţii

– cu altitudini de peste 1000 m;

– deţin 6% din suprafaţa continentului.3. Altitudinile mai mici de 500 m

Pe ansamblu, altitudinile mai mici de 500 m (câmpii, podişuri şi dealuri joase) au o pondere de circa 84% din suprafaţa continentului.


Acestea se întind:

a) din estul Munţilor Scandinaviei;

b) până în vestul Munţilor Ural;

c) din nordul Pirineilor şi al Mării Negre;

d) până la ţărmul Oceanului Arctic.4. Altitudinile mai mari de 500 m

Treapta de peste 500 m este reprezentată de munţi, la care se adaugă podişuri şi dealuri înalte.


Munţii apar sub forma unor lanţuri discontinue la periferia continentului:

a) spre nord-est (Munţii Ural);

b) spre nord-vest (Munţii Scandinaviei, Munţii Penini).


Partea masivă şi mai înaltă o constituie regiunea alpină, ce domină zona sudică şi, parţial, zona centrală a Europei, sub forma unui lanţ muntos sinuos şi a unor culmi sub formă de arcuri.

La nord de Munţii Alpi se află o regiune hercinică cu podişuri şi munţi joşi.II. Tipuri de relief în Europa


1. Relieful Europei

Relieful Europei s-a format în:

a) moduri variate;

b) etape diferite.

Varietatea reliefului se reprezintă, după modul de formare, în tipuri genetice distincte.2. Tipuri genetice


a) Relieful continental

– parte a reliefului planetar;

– creat de factori endogeni;

– reprezintă suportul celorlalte tipuri de relief.


b) Relieful tectonic

– creat prin încreţirea scoarţei terestre;

Munţii Alpi;

Munţii Carpaţi;

Munţii Pirinei etc.c) Relieful structural

– marcat prin horsturi şi grabene;

Valea Rinului (între Munţii Vosgi şi Munţii Pădurea Neagră).


d) Relieful petrografic

peşteri;

abrupturi;

defileuri.e) Relieful fluviatil

văi;

forme adiacente văilor.


f) Relieful antropic

canale de navigaţie;

tuneluri;

ramblee etc.Relieful Europei

Relieful Europei


III. Etapele de formare a reliefului Europei


1. Orogeneza caledonică

Cele mai vechi uscaturi formate prin cutare, incluse în relieful Europei, au apărut în timpul orogenezei caledonice.

În urma acestei orogeneze au rezultat munţi alcătuiţi din culmi domoale, rotunjite şi tocite:

a) Munţii Scandinaviei;

b) Munţii Scoţiei.2. Orogeneza hercinică

Orogeneza hercinică a avut ca rezultat formarea unui lanţ montan, astăzi puternic erodat, sub formă de podişuri şi masive.

Acest lanţ montan ocupă o fâşie centrală discontinuă de-a lungul continentului:

a) din Peninsula Iberică;

b) până în Ural.3. Orogeneza alpină

Orogeneza alpină completează relieful prin munţi înalţi, tineri, aşezaţi în sudul continentului.

Continentul este brăzdat prin două şiruri, unul nordic şi altul sudic:

a) de la Gibraltar;

b) până în Caucaz.În cadrul lanţurilor montane ce aparţin sistemului alpin, apar şi regiuni sedimentare mai joase:

a) Câmpia Panonică;

b) Câmpia Română.


Activitatea vulcanică este marcată, în relief, prin cel mai lung lanţ vulcanic stins din Europa, individualizat în spaţiul Carpaţilor româneşti.

Vulcanismul actual este prezentat în spaţiul mediteraneean prin numeroşi vulcani activi:

a) Etna;

b) Vezuviu;

c) Stromboli etc.
Relieful Europei (Trepte de relief, Tipuri de relief, Etapele de formare a reliefului) publicat: 2023-10-19T12:49:27+02:00, actualizat: 2023-10-19T13:17:51+02:00 by Colegiu.info