Clasificarea termenilor din punct de vedere extensional


I. Clasificarea termenilor


Existenţa unei multitudini de tipuri de termeni face necesară încercarea de clasificare a acestora.

Cele mai evidente criterii de clasificare sunt:

a) intensiunea termenilor;

b) extensiunea termenilor.



II. Clasificarea termenilor din punct de vedere extensional


Din punct de vedere extensional termenii sunt:

a) vizi / nevizi;

b) singulari / generali;

c) colectivi / distributivi;

d) vagi / precişi.



III. Termeni vizi / nevizi


1. Termenul vid

Un termen este vid numai dacă extensiunea sa nu conţine niciun obiect.


1.1. Exemple de termeni logic vizi

a) cel mai mare număr prim;

b) pătrat rotund;

c) infractor nevinovat etc.



1.2. Exemple de termeni factual vizi

a) centaur;

b) sirenă;

c) balaur cu şapte capete etc.



2. Termenul nevid

Un termen este nevid dacă extensiunea sa conţine cel puţin un obiect.


2.1. Exemple de termeni nevizi

a) cal;

b) caiet;

c) sincer;

d) frumos etc.



IV. Termeni singulari / generali


1. Termenul singular

Un termen este singular numai dacă el se referă (este predicabil) doar la un singur obiect (extensiunea termenului este constituită dintr-un singur obiect).


1.1. Exemple de termeni singulari

a) Liceul Teoretic „I.C. Brătianu” Haţeg;

b) Organizaţia Naţiunilor Unite;

c) Mihai Eminescu;

d) Franţa;

e) autorul „Amintirilor din copilărie” etc.



2. Termenul general

Un termen este general dacă extensiunea termenului conţine cel puţin două obiecte.


2.1. Exemple de termeni generali

a) oraş;

b) carte;

c) creion;

d) pădure;

e) televizor;

f) gumă de şters etc.



V. Termeni colectivi / distributivi


1. Termenul colectiv

Un termen este colectiv numai dacă obiectele din extensiunea sa sunt colecţii de obiecte, aşa încât proprietăţile ce revin colecţiei nu revin şi fiecărui membru al colecţiei.


1.1. Exemple de termeni colectivi

a) armată;

b) pădure;

c) bibliotecă etc.



2. Termenul distributiv

Un termen este distributiv în măsura în care fiecare caracteristică din intensiunea termenului revine fiecărui obiect din extensiune.


2.1. Exemple de termeni distributivi

a) pom;

b) mamifer;

c) cană;

d) plăcere etc.



Clasificarea termenilor din punct de vedere extensional

Clasificarea termenilor din punct de vedere extensional


VI. Termeni vagi / precişi


1. Termenul vag

Un termen este vag numai dacă nu se poate decide cu certitudine pentru orice obiect dacă face parte sau nu din extensiunea termenului.


1.1. Exemple de termeni vagi

a) tânăr;

b) frumos;

c) bun etc.



2. Termenul precis

În cazul în care există posibilitatea deciziei pentru orice obiect, atunci termenul este precis.


2.1. Exemple de termeni precişi

a) pătrat;

b) fotografie;

c) perete etc.


Vezi şi Clasificarea termenilor din punct de vedere intensional




Clasificarea termenilor din punct de vedere extensional publicat: 2023-10-11T13:02:35+02:00, actualizat: 2023-10-11T14:13:00+02:00 by Colegiu.info