Formarea grăuncioarelor de polen, Formarea sacului embrionar, Polenizarea, Formarea tubului polinic, Fecundaţia, Formarea seminţelor şi fructelor

Florea angiospermelor are rolul de a produce fructe şi seminţe. Pentru aceasta au loc mai multe procese.

Formarea grăuncioarelor de polen

Formarea grăuncioarelor de polen în anteră începe cu meioza. Mai multe celule se divid prin meioză şi se formează celule haploide. Fiecare dintre ele va da naştere unui grăuncior de polen prin mitoză.

Formarea sacului embrionar

Formarea sacului embrionar are loc în interiorul ovulului. O celulă se divide prin meioză. Din cele patru celule haploide rezultate numai una va continua transformările: prin trei diviziuni fără separarea citoplasmei se formează 8 nuclee haploide. Două din ele fuzionează la centru. Rezultă sacul embrionar cu 7 nuclee. Cel din centru este diploid (nucleu secundar). Un nucleu haploid va deveni gametul femeiesc – oosferă.

Polenizarea

Polenizarea este transportul polenului de la anteră la stigmat. Poate fi directă (înăuntrul aceleiaşi flori) sau încrucişată (de la o floare la alta). În cel de-al doilea caz florile prezintă adaptări la polenizare prin vânt sau prin insecte.

Angiosperme - Funcţiile florii (grăuncioarele de polen, sacul embrionar, polenizarea, tubul polinic, fecundaţia, formarea seminţelor si fructelor)

Formarea tubului polinic

Formarea tubului polinic are loc după ce grăuncioarele de polen au ajuns pe stigmat. Aici ele încolţesc şi produc tubul polinic care înaintează spre ovul. Între timp, nucleul generativ, coborând prin tubul polinic, se divide formând doi gameţi bărbăteşti – spermatii.

Fecundaţia

Fecundaţia se produce în sacul embrionar. Aici, una din spermatii se va contopi cu oosfera şi se va produce zigotul – celula ou.

Un fenomen care se produce numai la angiosperme este dubla fecundaţie: a doua spermatie se contopeşte cu nucleul diploid şi va rezulta o celulă triploidă. Ulterior ea va da naştere unui ţesut nutritiv al seminţei numit albumen (endosperm).

Formarea seminţelor şi fructelor

Formarea seminţelor şi fructelor începe după fecundaţieZigotul va produce embrionulOvulul va creşte în jurul embrionului şi va forma sămânţaOvarul va creşte în jurul ovulelor şi va forma fructul. Fructele au o mare varietate de forme prin care asigură protecţia şi răspândirea seminţelor.Formarea grăuncioarelor de polen, Formarea sacului embrionar, Polenizarea, Formarea tubului polinic, Fecundaţia, Formarea seminţelor şi fructelor publicat: 2018-04-17T19:58:22+02:00, actualizat: 2018-04-17T20:06:53+02:00 by Colegiu.info