Sistemul de operare, Componentele, funcţiile şi clasificarea sistemelor de operare


I. Sistemul de operare


1. Ce este sistemul de operare

Sistemul de operare (SO) este o colecţie de programe de sistem folosite pentru gestionarea resurselor calculatorului şi controlarea întregii lui activităţi.2. Ce face un sistem de operare

a) asigură legătura dintre utilizator şi calculator;

b) copiază programele din fişierele executabile de pe disc în memoria internă;

c) execută în ordine instrucţiunile din aceste programe;

d) comunică rezultatele obţinute.II. Componentele sistemului de operare

Componentele unui sistem de operare sunt nucleul şi interfaţa.


1. Nucleul sistemului de operare

Nucleul conţine toate programele necesare pentru:

a) gestionarea resurselor calculatorului;

b) controlarea activităţii echipamentelor şi a programelor.


2. Interfaţa sistemului de operare

Interfaţa sistemului de operare defineşte:

modul în care utilizatorul interacţionează cu sistemul de operare.Interfaţa asigură comunicarea dintre utilizator şi calculator astfel:

a) utilizatorul transmite comenzi calculatorului prin intermediul tastaturii sau mouse-ului;

b) calculatorul transmite mesaje utilizatorului prin intermediul monitorului.


III. Funcţiile sistemului de operare

Sistemul de operare are foarte multe funcţii:


a) controlează execuţia programelor;

încărcarea programelor în memoria internă;

lansarea în execuţie a programelor;

încheierea execuţiei acestora.b) planifică, coordonează şi controlează execuţia mai multor programe după anumite criterii;

timp de execuţie;

priorităţi etc.


c) alocă resursele necesare executării programelor;

d) efectuează operaţiile de intrare/ieşire;

e) gestionează sistemul de fişiere;

f) asigură protecţia programelor de aplicaţii;g) detectează şi corectează erorile care apar în procesul de prelucrare;

h) sesizează evenimentele deosebite care apar în timpul execuţiei şi le tratează adecvat;


i) asigură interfaţa cu utilizatorul pentru a-i permite acestuia accesul pentru:

controlul programului;

intervenţia în execuţia unor programe;

examinarea stării sistemului.IV. Încărcarea sistemului de operare


1. Când se încarcă sistemul de operare

Deoarece nucleul sistemului de operare conţine programele necesare pentru gestionarea resurselor calculatorului, el trebuie să fie în permanenţă rezident în memoria internă.

Din această cauză, nucleul sistemului de operare trebuie încărcat în memoria internă la începutul fiecărei sesiuni de lucru cu calculatorul.2. Cum se încarcă un sistem de operare

Atunci când se porneşte calculatorul, un program numit preîncărcător din memoria ROM iniţializează echipamentele periferice.


2.1. Programul preîncărcător

a) identifică configuraţia calculatorului;

b) caută un suport pe care să existe un sistem de operare;

c) încarcă în memoria internă programul numit încărcător (care se găseşte la începutul suportului);

d) lansează în execuţie încărcătorul.2.2. Programele sistemului de operare

a) încărcă în memoria RAM:

programe utilitare;

programe de aplicaţie;

b) lansează în execuţie programele încărcate.


2.3. Modulul ROM-BIOS

Modulul ROM-BIOS (Basic Input Output System) conţine:

programe de sistem esenţiale în funcţionarea unui sistem de calcul;

– – organizate într-o mică bibliotecă de funcţii de intrare/ieşire.2.4. Programele din ROM-BIOS

Programele de sistem din ROM-BIOS asigură:

a) auto-testarea componentelor hardware;

b) iniţializarea componentelor hardware;

c) comunicaţia între componentele hardware;

d) încărcarea sistemului de operare de pe un suport de stocare (electronic, magnetic, optic, din reţea etc).


Ulterior secvenţei POST (Power-On Self Test) controlul este predat sistemului de operare care va oferi utilizatorului interfaţa pentru comenzi.Etapele încărcării unui sistem de operare

(BIOS > Master Boot Record > Partition Boot Sector > Operating System)

Etapele încărcării unui sistem de operare (BIOS > Master Boot Record > Partition Boot Sector > Operating System)


V. Clasificarea sistemelor de operare


1. După numărul prelucrărilor executate simultan

a) monotasking (poate executa o singură aplicaţie într-un anumit moment);

b) multitasking (poate executa mai multe aplicaţii într-un anumit moment).2. După numărul utilizatorilor care au acces la SO

a) monouser (serviciile sunt oferite unui singur utilizator la un moment dat);

b) multiuser (serviciile sunt oferite mai multor utilizatori la un moment dat).


VI. Exemple de sisteme de operare PC


a) MS-DOS

– (6.22).


b) Novell

– (NetWare).c) Unix

– (UNIX System, UnixWare).


d) Unix-like OS

– (Amoeba, Darwin, Harmony, Lynx, Lite, Minix, Sun).


e) Linux

– (Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat, SUSE).f) macOS

– (OS X, Mac OS X).


g) Chrome OS

– (Chromium).


h) Windows

– (3.11, NT, 95, 98, 2000, Me, XP, Vista, 7, 8.1, 10, 11).
Sistemul de operare, Componentele, funcţiile şi clasificarea sistemelor de operare publicat: 2023-09-15T07:22:18+02:00, actualizat: 2023-10-25T08:25:45+02:00 by Colegiu.info