Măsurile de protecţie a mediului înconjurător

Măsurile de protecţie a mediului înconjurător au o importanţă deosebită atât pentru reducerea efectelor negative care există în prezent, cât şi pentru asigurarea unui mediu de viaţă corespunzător pentru generaţiile viitoare, vorbindu-se despre dezvoltare durabilă.

Măsuri de protecţie a mediului înconjurător

reducerea cantităţii de poluanţi prin utilizarea unor echipamente speciale (filtre)
modernizarea proceselor de producţie pentru a se diminua cantitatea de poluanţi produsă, arderile şi reziduurile rămase
trecerea în conservare a unor firme foarte poluante până la identificarea unor soluţii de reducere a poluării
realizarea de unităţi economice dotate cu tehnologii la standarde internaţionale astfel încât poluarea să fie minimă.

realizarea unei educaţii corespunzătoare privind mediul înconjurător prin amplificarea acţiunilor pe bază de voluntariat în zonele degradate
extinderea informării prin mass-media asupra factorilor care produc poluarea şi a necesităţii protecţiei mediului
stimularea cercetărilor individuale şi colective ale tinerilor asupra mediului înconjurător
stimularea punerii în practică a reutilizării, reciclării şi recuperării materialelor etc.

Măsurile de protecţie a mediului înconjurător

conservarea caracteristicilor actuale ale mediului prin identificarea şi protejarea unor arii de interes ştiinţific, peisagistic şi ecologic
exploatarea raţională a resurselor naturale de bază (cărbuni, petrol, gaze naturale etc.)
exploatarea raţională a elementelor de mediu cum sunt pădurile, suprafeţele agricole, fondul de vânătoare şi pescuit.

reconstrucţia ecologică a unor teritorii cu o poluare accentuată (terenurile îndiguite şi desecate din Lunca Dunării şi Delta Dunării, zonele cu halde de steril de la minele de neferoase etc.).

adoptarea unei legislaţii corespunzătoare care să aibă în vedere calitatea mediului pentru asigurarea unei vieţi normale.Măsurile de protecţie a mediului înconjurător publicat: 2021-06-04T13:41:10+03:00, actualizat: 2021-06-04T14:35:32+03:00 by Colegiu.info