tabelul-periodic-al-elementelor

Despre Oxizi, Diclorura de sulf, Elementele grupei a 14-a, Acidul clorhidric, Acidul fluorhidric, Sulfatul de cupru

Oxizi Oxizii de sodiu şi de magneziu au caracter bazic, dioxidul de siliciu este amfoter, iar trioxidul de sulf şi heptaoxidul de clor au caracter acid. Oxidul de magneziu se […]

Despre Oxizi, Diclorura de sulf, Elementele grupei a 14-a, Acidul clorhidric, Acidul fluorhidric, Sulfatul de cupru publicat: 2023-01-23T08:39:16+02:00, actualizat: 2023-01-23T09:07:04+02:00 by Colegiu.info
tabelul-periodic-al-elementelor

Despre Arsen, Litiu, Gaze rare, Fluor, Oxigen, Azot, Clor

Arsenul Arsenul, 33As [18Ar] 3d10 4s2 4p3 intră în compoziţia unor aliaje cărora le măreşte duritatea; unele combinaţii ale arsenului se folosesc în medicină. Litiul Litiul îmbunătăţeşte mult calităţile aliajelor. Compuşii […]

Despre Arsen, Litiu, Gaze rare, Fluor, Oxigen, Azot, Clor publicat: 2022-12-29T08:19:41+02:00, actualizat: 2022-12-29T09:09:18+02:00 by Colegiu.info
2-butina

Alcadiene, Alchine, Proprietăţi fizice ale alchinelor

Alcadiene Hidrocarburile nesaturate cu două legături duble şi catena aciclică liniară sau ramificată se numesc alcadiene. Alcadienele au formula generală CnH2n-2 şi NE = 2. Din numele alcanului cu acelaşi […]

Alcadiene, Alchine, Proprietăţi fizice ale alchinelor publicat: 2022-10-21T17:57:13+03:00, actualizat: 2022-10-21T18:09:38+03:00 by Colegiu.info
3-etil-2,4-dimetilhexan

Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor

Izomeri Substanţele care au aceeaşi formulă moleculară, dar diferă prin structura lor (şi drept consecinţă şi prin proprietăţile lor), se numesc izomeri. Izomeri de catenă Substanţele izomere care se deosebesc […]

Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor publicat: 2022-10-14T10:28:11+03:00, actualizat: 2022-10-14T11:09:54+03:00 by Colegiu.info
Legaturi-ionice-Legaturi-covalente

Legătura ionică, Legătura covalentă

În substanţe, atomii nu se află izolaţi, ci sunt uniţi între ei prin legături chimice, în ansambluri mai mari, de tipul moleculelor sau al reţelelor cristaline. Legăturile chimice sunt interacţiuni […]

Legătura ionică, Legătura covalentă publicat: 2022-09-13T08:11:56+03:00, actualizat: 2022-09-13T10:05:52+03:00 by Colegiu.info
1 2 3 7