Aptitudinea, Caracteristici ale aptitudinilor, Realizarea aptitudinilor prin procese psihice, Capacitatea, Talentul, Geniul

Aptitudinea

Aptitudinea este un ansamblu de însuşiri de ordin instrumental-opţional care diferenţiază oamenii între ei în ceea ce priveşte maniera de desfăşurare a diferitelor activităţi şi, mai ales, în ceea ce priveşte randamentul cantitativ şi calitativ al acestora.

Caracteristici ale aptitudinilor

– Nu orice însuşire psihică este aptitudine, ci numai aceea care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu rezultate supramedii.

– Aptitudinea diferenţiază indivizii între ei, elementul principal constituindu-l randamentul cantitativ şi calitativ.

Nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate a aptitudinilor poate fi analizat şi evaluat după următorii indicatori ai comportamentului acţional: rapiditate, volum, precizie, orginalitate, eficienţă.

– Aptitudinea se deosebeşte de alte componente psihice ale personalităţii, deşi şi acestea au un rol în realizarea unor tipuri de activitate. De exemplu: cunoştinţe, priceperi, deprinderi. Desigur, ele sunt integrate împreună cu aptitudinile în latura instrumental-operaţională a personalităţii.

Realizarea aptitudinilor prin procese psihice

Aptitudinile se realizează prin procese psihice, „funcţionalitatea acestora constituind cea mai generală explicaţie psihologică a lor”.

Unele aptitudini se realizează prin procese psihice mai numeroase şi mai variate, altele din contră printr-un număr redus de procese. Pe de altă parte, putem afirma că un anumit proces psihic, privit din perspectiva randamentului cantitativ şi calitativ, ne apare ca… aptitudine!

– cel care reproduce corect şi fidel foarte multă informaţie dă dovadă că este în posesia unor aptitudini mnezice; rămânem efectiv impresionaţi de cei care reuşesc să reţină cantităţi mari de informaţii fără eforturi deosebite şi care le reproduc oricând cu lux de amănunte.

– despre persoanele care reuşesc să identifice şi să diferenţieze cu uşurinţă diferiţi stimuli (vizuali, auditivi, olfactivi etc.), spunem că sunt în posesia unor aptitudini senzorial-perceptive; de exemplu, în planul discriminării cromatice, cei care au aptitudini diferenţiază foarte multe nuanţe de culori.

– cei care se rezolvă uşor şi într-o manieră originală anumite situaţii problematice deţin aptitudini intelectuale.

Aptitudinea, Caracteristici ale aptitudinilor, Realizarea aptitudinilor prin procese psihice, Capacitatea, Talentul, Geniul

Capacitatea

Uneori atât în psihologie cât şi în limbajul obişnuit, se foloseşte şi termenul de capacitate atunci când se face referinţă la componentele instrumental-operaţionale ale personalităţii. Desigur nu se poate pune un semn de egalitate între aptitudine şi capacitate, însă între ele ca realităţi psihologice există o foarte strânsă interdependenţă.

Talentul

Forma superioară de dezvoltare a aptitudinilor, precum şi combinarea lor originală care asigură creaţia de valori noi şi originale reprezintă talentul.

Geniul

Nivelul cel mai înalt de dezvoltare a aptitudinilor manifestate într-o activitate creatoare de importanţă istorică pentru viaţa societăţii şi progresul cunoaşterii îl reprezintă geniul.

Din punct de vedere statistic, dintre cei dotaţi cu aptitudini, mult mai puţini au şi talent şi extrem de puţini devin geniali.Aptitudinea, Caracteristici ale aptitudinilor, Realizarea aptitudinilor prin procese psihice, Capacitatea, Talentul, Geniul publicat: 2018-04-18T18:59:28+03:00, actualizat: 2018-04-18T19:04:07+03:00 by Colegiu.info