Scrierea cu majusculă

Se scriu, de regulă, cu iniţială majusculă:

primul cuvânt (chiar dacă este substantiv comun sau orice altă parte de vorbire) dintr-o comunicare – fie că aceasta este sau nu propoziţie (nota de subsol, inclusiv când începe cu abreviere folosite în indicaţiile bibliografice; titlul de coloană dintr-un tabel etc.)
numele proprii (şi asimilate acestora) folosite izolat sau în propoziţii şi fraze
anumite abrevieri
locuţiunile pronominale de politeţe
primul cuvânt al fiecărui vers în poezia de tip clasic.

Detalii, precizări suplimentare, exemple privind scrierea cu majuscule

la începutul unui citat precedat de două puncte (şi încadrat, de regulă, între ghilimele):
Astfel se-ncheia proclamaţia…, cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!” (I.L. Caragiale)

Atenţie! Un citat neprecedat de două puncte începe cu literă mică.

în corespondenţă, cereri etc., cuvântul cu care începe prima comunicare după formula de adresare urmată de virgulă:
Domnule Director,
Subsemnatul, …, vă roagă să binevoiţi…

toate componentele numelor proprii (cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) care desemnează:

persoane (prenume, patronime, pseudonime etc. – inclusiv componentele lor provenite din nume de funcţii, ranguri etc.): Ali-Paşa, Mihai-Vodă, Ştefan cel Mare, Hagi-Tudose. În unele nume de familie străine se scriu cu literă mare şi articolul sau particulele din componenţa lor: Jean de La Fontaine, Vincent Van Gogh.

Atenţie! Substantivele care denumesc funcţii, ranguri etc. şi nu fac parte din numele propriu, precum şi cuvintele ajutătoare din componenţa altor nume de persoană se scriu cu litera mică.

personaje religioase, mitologice, folclorice, literare: Alah, Atotputernicul, Dumnezeu, Don Juan, Făt-Frumos, Sfânta Maria.

Majuscule

entităţi geografice sau administrativ-teritoriale, inclusiv numele punctelor cardinale care constituie al doilea element al unui toponim compus: America de Nord, Bucureşti-Nord (gară), Europa de Est, Polul Sud.

mari epoci istorice sau evenimente istorice majore: Antichitatea, Renaşterea, Unirea Principatelor, al Doilea Război Mondial, Războiul de 100 de Ani.

sărbători laice sau religioase: 1 Decembrie, Schimbarea la Faţă, Întâi Mai.

instituţii (chiar când sunt formulate eliptic), clădiri publice, monumente, mijloace de transport: Cancelaria Primului-Ministru, Facultatea de Litere, admiterea la Litere, Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Orient Express.

punctele cardinale, când au valoarea de nume propriu desemnând o regiune: importat din Orient, ţările din Apus.

toate componentele locuţiunilor pronominale de politeţe: Alteţa Sa Regală, Domnia Sa, Sfinţia Sa.

numai primul element din numele proprii compuse sau numele unic care reprezintă denumirea organismelor de conducere sau ale compartimentelor din instituţii (Catedra de limba română, Serviciul de contabilitate), titluri de publicaţii, emisiuni radio-TV, medalii sau premii (Dacia literară, Rondul de noapte).

nume ştiinţifice latineşti de specii animale şi vegetale: Bacterium aceti, Sequoia gigantea.

abrevierile: se scriu integral cu majusculă când sunt alcătuite din iniţialele cuvintelor componente sau ale numelor proprii compuse scrise cu literă mare la iniţială (GMT = Greenwich Mean Time, MS = Majestatea Sa, O.U. = Ordonanţa de urgenţă, S.N.C.F.R/SNCFR = Socitatea Naţională a Căilor Ferate Române), numelor unor noţiuni de specialitate şi ale punctelor cardinale (A = arie, C = grade Celsius, E = est), altor cuvinte şi expresii (N.B. = nota bene, P.S. = post scriptum).

pentru a sugera anumite atitudini şi sentimente, a marca valoarea specială a unui cuvânt, a-l scoate în evidenţă etc., se scriu cu majusculă termenii de adresare, în corespondenţă (Domnule Director, Dumneavoastră); se pot scrie cu majusculă unele cuvinte care de obicei se scriu cu litera mică, în semn de cinstire (Soldatul Necunoscut), pentru a denumi un concept (Binele, Eul, Om, Patrie); pe etichete, plăcuţe indicatoare, în adrese, în titlurile coloanelor din tabele etc. (Aligote, Aleea Nucşoara).


Scrierea cu majusculă publicat: 2019-10-14T09:50:47+03:00, actualizat: 2019-10-14T10:19:08+03:00 by Colegiu.info