Scrierea cu majusculă


I. Scrierea cu majusculă

Se scriu, de regulă, cu iniţială majusculă:


a) primul cuvânt;

dintr-o comunicare – fie că aceasta este sau nu propoziţie;

– chiar dacă este substantiv comun sau orice altă parte de vorbire;

– din nota de subsol, inclusiv când începe cu abreviere, folosită în indicaţiile bibliografice;

– din titlul de coloană dintr-un tabel etc.b) numele proprii;

– şi asimilate acestora;

– folosite izolat sau în propoziţii şi fraze;


c) anumite abrevieri;


d) locuţiunile pronominale de politeţe;


e) primul cuvânt al fiecărui vers;

– în poezia de tip clasic.II. Detalii, precizări suplimentare, exemple

privind scrierea cu majuscule


1. La începutul unui citat

precedat de două puncte;

încadrat, de regulă, între ghilimele.


Exemplu:

Astfel se-ncheia proclamaţia…, cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!” (I.L. Caragiale)


Atenţie!

Un citat neprecedat de două puncte începe cu literă mică.2. În corespondenţă, cereri etc.

– cuvântul cu care începe prima comunicare, după formula de adresare urmată de virgulă.


Exemplu:

Domnule Director,

Subsemnatul, …, vă roagă să binevoiţi…3. Toate componentele numelor proprii

– cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare.


3.1. Persoane

prenume;

patronime;

pseudonime;

– componente provenite din nume de funcţii, ranguri etc.Exemple:

a) Ali-Paşa;

b) Mihai-Vodă;

c) Ştefan cel Mare;

d) Hagi-Tudose.


În unele nume de familie străine se scriu cu literă mare şi articolul sau particulele din componenţa lor:

a) Jean de La Fontaine;

b) Vincent Van Gogh.Atenţie!

Se scriu cu litera mică:

– substantivele care denumesc funcţii, ranguri etc. şi nu fac parte din numele propriu;

cuvintele ajutătoare din componenţa altor nume de persoană.


3.2. Personaje

religioase;

mitologice;

folclorice;

literare.


Exemple:

a) Alah;

b) Atotputernicul;

c) Dumnezeu;

d) Don Juan;

e) Făt-Frumos;

f) Sfânta Maria.3.3. Entităţi geografice sau administrativ-teritoriale

inclusiv numele punctelor cardinale care constituie al doilea element al unui toponim compus.


Exemple:

a) America de Nord;

b) Bucureşti-Nord (gară);

c) Europa de Est;

d) Polul Sud.3.4. Mari epoci istorice sau evenimente istorice majore

Exemple:

a) Antichitatea;

b) Renaşterea;

c) Unirea Principatelor;

d) al Doilea Război Mondial;

e) Războiul de 100 de Ani.3.5. Sărbători laice sau religioase

Exemple:

a) 1 Decembrie;

b) Schimbarea la Faţă;

c) Întâi Mai.3.6. Instituţii, clădiri publice, monumente, mijloace de transport

– chiar când sunt formulate eliptic.


Exemple:

a) Cancelaria Primului-Ministru;

b) Facultatea de Litere;

c) admiterea la Litere;

d) Arcul de Triumf;

e) Palatul Parlamentului;

f) Orient Express.3.7. Punctele cardinale

– când au valoarea de nume propriu desemnând o regiune.


Exemple:

a) importat din Orient;

b) ţările din Apus.


3.8. Toate componentele locuţiunilor pronominale de politeţe

Exemple:

a) Alteţa Sa Regală;

b) Domnia Sa;

c) Sfinţia Sa.Majuscule

Majuscule


3.9. Numai primul element din…

numele proprii compuse;

denumirea organismelor de conducere;

denumirea compartimentelor din instituţii;

titluri de publicaţii;

emisiuni radio-TV;

medalii;

premii.Exemple:

a) Catedra de limba română;

b) Serviciul de contabilitate;

c) Dacia literară;

d) Rondul de noapte.


3.10. Nume ştiinţifice latineşti de specii animale şi vegetale

Exemple:

a) Bacterium aceti;

b) Sequoia gigantea.3.11. Abrevierile

– se scriu integral cu majusculă când sunt alcătuite din iniţialele:

– – cuvintelor componente;

– – numelor proprii compuse scrise cu literă mare la iniţială;

– – noţiunilor de specialitate;

– – punctelor cardinale;

– – altor cuvinte şi expresii.


Exemple:

a) GMT = Greenwich Mean Time;

b) MS = Majestatea Sa;

c) O.U. = Ordonanţa de urgenţă;

d) S.N.C.F.R/SNCFR = Socitatea Naţională a Căilor Ferate Române;

e) A = arie;

f) C = grade Celsius;

g) E = est;

h) N.B. = nota bene;

i) P.S. = post scriptum.3.12. Se mai scriu cu majuscule…

– pentru a sugera anumite atitudini şi sentimente;

– pentru a marca valoarea specială a unui cuvânt, a-l scoate în evidenţă;

termenii de adresare, în corespondenţă;

unele cuvinte care de obicei se scriu cu litera mică:

– – în semn de cinstire;

– – pentru a denumi un concept;

– pe etichete;

– pe plăcuţe indicatoare;

– în adrese;

– în titlurile coloanelor din tabele.Exemple:

a) Domnule Director;

b) Dumneavoastră;

c) Soldatul Necunoscut;

d) Binele;

e) Eul;

f) Om;

g) Patrie;

h) Aligote;

i) Aleea Nucşoara.
Scrierea cu majusculă publicat: 2023-10-12T10:50:47+02:00, actualizat: 2023-10-12T11:13:24+02:00 by Colegiu.info