Hazardele geomorfologice


I. Hazardele geomorfologice


Hazardele geomorfologice sunt condiţionate de:

a) fragmentarea reliefului;

b) înclinarea reliefului;

c) cantitatea de precipitaţii;

d) gradul de seismicitate;

e) alcătuirea petrografică.II. Prăbuşirile şi rostogolirile de roci


Prăbuşirile şi rostogolirile de roci sunt căderi bruşte de materiale devenite mobile în urma:

a) dezagregării;

b) gravitaţiei;

c) exploziilor;

d) cutremurelor;

e) ploilor torenţiale etc.III. Alunecările de teren


Alunecările de teren sunt considerate hazarde prin dimensiunea stratului afectat.

Pe terenurile cu pante de 10-30°, alunecările de teren sunt favorizate de:

a) prezenţa argilei;

b) prezenţa umezelii;

c) subsăpări la baza versanţilor.

Alunecările de teren pot fi declanşate de alte hazarde.Alunecare de teren

Alunecare de teren


IV. Curgerile de noroi


În condiţii de pantă, curgerile de noroi sunt cauzate de:

îmbibarea cu apă a rocilor alterate.


Curgerile de noroi produc:

a) pagube infrastructurii;

b) pagube aşezărilor omeneşti;

c) pierderi de vieţi omeneşti etc.V. Avalanşele


Avalanşele sunt:

deplasări bruşte cu viteze mari (300km/oră) ale maselor de zăpadă.

– – pe versanţii foarte înclinaţi (30°-50°) ai munţilor;

– – declanşate de vibraţii.Arealele afectate de aceste hazarde sunt frecvente în:

a) Munţii Alpi;

b) Munţii Anzi;

c) Munţii Stâncoşi;

d) Munţii Scandinavici;

e) Munţii Carpaţi etc.


Avalanşele afectează un număr mare de areale şi turişti.

Acest lucru impune concentrarea managementului turistic pe prevenirea accidentelor legate de avalanşe.
Hazardele geomorfologice publicat: 2023-11-10T07:43:45+02:00, actualizat: 2023-11-10T08:57:57+02:00 by Colegiu.info