Hazardele geomorfologice

Hazardele geomorfologice sunt condiţionate de fragmentarea şi înclinarea reliefului, de cantitatea de precipitaţii, de gradul de seismicitate şi de alcătuirea petrografică.

Prăbuşirile şi rostogolirile de roci

Prăbuşirile şi rostogolirile de roci sunt căderi bruşte de materiale devenite mobile în urma dezagregării, gravitaţiei sau ca urmare a unor explozii, cutremure, ploi torenţiale etc.

Alunecările de teren

Alunecările de teren sunt considerate hazarde prin dimensiunea stratului afectat. Ele sunt favorizate de prezenţa argilei, umezelii pe terenurile cu pante de 10-30°, subsăpări la baza versanţilor sau pot fi declanşate de alte hazarde.

Hazardele geomorfologice

Curgerile de noroi

Curgerile de noroi sunt cauzate de îmbibarea cu apă a rocilor alterate în condiţii de pantă. Ele produc pagube infrastructurii, aşezărilor omeneşti, pierderi de vieţi omeneşti etc.

Avalanşele

Avalanşele sunt deplasări bruşte cu viteze mari (300km/oră) ale maselor de zăpadă pe versanţii foarte înclinaţi (30°-50°) ai munţilor declanşate de vibraţii.

Arealele afectate de aceste hazarde sunt frecvente în Munţii Alpi, Munţii Anzi, Munţii Stâncoşi, Munţii Scandinavici, Munţii Carpaţi etc.

Dintre hazardele naturale, acestea afectează un număr mare de areale şi turişti, ceea ce impune o concentrare a managementului turistic privind prevenirea accidentelor legate de avalanşe.


Hazardele geomorfologice publicat: 2021-02-10T10:43:45+02:00, actualizat: 2021-02-10T11:49:20+02:00 by Colegiu.info