Clima orizontului local, Elementele utile pentru cunoaşterea orizontului local

Clima orizontului local

Cunoaşterea climei orizontului local are o deosebită importanţă pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii social-umane.

Există anumite particularităţi ale climei din orizontul local care sunt influenţate de specificul suprafeţei terenului.

Elementele utile pentru cunoaşterea orizontului local

Factorii genetici

– factorii radiativi (repartiţia radiaţiei globale)
– factorii fizico-geografici
– factorii dinamici (presiunea atmosferică, circulaţia generală a atmosferei, vânturile locale)
– factorii antropici (împăduririle, irigaţiile, drenările şi desecările).

Clima orizontului local, Elementele utile pentru cunoaşterea orizontului local

Elementele climatice

temperatura medie anuală, temperatura lunii celei mai calde etc.
– existenţa anumitor fenomene meteorologice de interes local (brumă, burniţă, chiciură, pâclă, grindină, oraj, ceaţă).

Diferenţierile topoclimatice şi microclimatice

Fenomenele deosebite rezultate din observarea empirică

Aceste elemente sunt utile în aprecierea fenomenelor agrometeorologice (care evidenţiază specificul acestora pentru agricultură) pentru diferite stări biometeorologice, calculul resurselor de apă, aprecierea evoluţiei vremii, analiza impactului fenomenelor climatice asupra construcţiilor.

Elementele care definesc clima orizontului local se bazează pe staţii meteorologice situate în cadrul acestuia sau în apropiere, pe extrapolarea datelor şi pe unele observaţii ştiinţifice sau empirice (realizate prin staţii meteorologice locale sau şcolare) şi observaţii directe.Clima orizontului local, Elementele utile pentru cunoaşterea orizontului local publicat: 2018-05-22T16:42:12+02:00, actualizat: 2018-05-22T18:04:47+02:00 by Colegiu.info