Ortodoxia şi problemele lumii contemporane

Numeroasele forme de aşa-zisă spiritualitate propuse astăzi şi care promit obţinerea unor puteri miraculoase decurg cel mai adesea dintr-o influenţă directă a demonilor.

Magia, spiritismul sau anumite puteri ale yoghinilor care conferă puteri supranaturale sunt în strânsă legătură cu lucrarea demonilor. Este interesant de semnalat cum aceleaşi puteri se manifestă atât în cazul practicanţilor magiei, ai vrăjitoriei sau a spiritismului. Acestea se întâlnesc şi la mai mulţi yoghini consideraţi înaintaţi pe calea desăvârşirii.

Legătura dintre fenomenele oculte şi yoga este recunoscută chiar de către Shivananda, considerat a fi un mare yoghin. El spune „Procedeul călătoriei astrale şi al materializării este foarte simplu pentru ocultişti sau pentru yoghini, care cunosc tehnica detaliată a fiecărei operaţii”.

În lumea contemporană, se încearcă o împăcare între creştinism şi yoga, precum şi între formele oculte de tip New Age. Spre deosebire de yoga, creştinismul este o religie a vieţii şi a învierii. În creştinism este centrală Persoana lui Hristos, Dumnezeul-Omul Care S-a întrupat pentru a desăvârşi persoana umană.

Ortodoxia şi problemele lumii contemporane

Învierea presupune unicitatea persoanei şi este o dovadă clară împotriva reîncarnării. Yoga şi teoria reâncarnării predispun la fatalitate. Creştinismul este o religie în care Dumnezeu nu rămâne pasiv; este un Dumnezeu viu, întotdeauna prezent în viaţa oamenilor, venind în întâmpinarea problemelor lor.

Nu se poate face nici un fel de comparaţie între creştinism şi yoga. Creştinismul şi practicile yoga pleacă de la premise diferite şi au finalităţi diferite. Cei care încearcă amestecarea învăţăturii creştine cu yoga, reconcilierea creştinismului cu practicile de tip ocult sau cu sistemul yoga sunt adepţii sincretismului religios, foarte la modă în epoca actuală.

Acest sincretism creează numeroase confuzii şi este periculos pentru cel care în mod sincer doreşte să se angajeze într-o viaţă creştină pe calea consacrată Bisericii.Ortodoxia şi problemele lumii contemporane publicat: 2018-05-21T19:55:38+02:00, actualizat: 2018-05-21T19:55:38+02:00 by Colegiu.info