Principiile protecţiei mediului înconjurător

Este bine cunoscut faptul că în timp ce nevoile sunt nelimitate, resursele sunt limitate, iar antreprenorii  trebuie să adopte măsuri care să vizeze reducerea tensiunii dintre nevoi şi resurse prin intermediul unei politici adecvate de protecţie a mediului înconjurător.

Principiile protecţiei mediului înconjurător

degradarea mediului trebuie mai degrabă evitată decât combătută

măsurile de protecţie a mediului trebuie luate cât mai curând posibil pentru a limita efectele poluării mediului

alocarea de resurse financiare pentru prevenirea şi reducerea efectelor degradării mediului

adoptarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător; armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a U.E.

Principiile protecţiei mediului înconjurător

evitarea utilizării excesive a resurselor naturale rare, identificarea de noi surse de energie

educarea populaţiei şi formarea unei atitudini civice referitoare la protecţia mediului înconjurător prin reducerea consumurilor, reutilizarea materialelor, reciclarea şi recuperarea materialelor.

Beneficiile unui mediu curat sunt de natură să asigure garanţia unei afaceri de succes în care profitul obţinut de antreprenor nu vizează economii nejustificate la cheltuielile privind protecţia mediului, mediu în care el însuşi trăieşte, dar şi consumatorii săi.

Trebuie reţinut că poluarea nu se opreşte la poarta firmei care o generează, că ea poate să afecteze oameni care nici nu au auzit de firmă, oameni aflaţi la sute de kilometri.

Iată de ce dezvoltarea durabilă este un concept care trebuie să aibă semnificaţie pentru cei mai mulţi dintre noi, pentru generaţia prezenta, dar şi viitoare.Principiile protecţiei mediului înconjurător publicat: 2018-05-05T20:34:48+02:00, actualizat: 2018-05-05T20:37:22+02:00 by Colegiu.info