Gestionarea riscurilor, Acţiuni specifice: analiza riscurilor, tratamentul, gestionarea riscurilor, controlul

Gestionarea riscurilor

Gestionarea riscurilor înseamnă examinarea critică şi realistă a fenomenelor, situaţiilor sau a evenimentelor care pot genera pierderi pentru firmă, identificarea măsurilor care pot contribui la evitarea sau minimizarea riscurilor şi aplicarea acestora, estimarea costurilor strategiilor aplicate, precum şi anticiparea pierderilor pentru limitarea consecinţelor acestora.

Pentru antreprenori gestionarea riscurilor înseamnă, pe de o aparte, conştientizarea lor şi, pe de altă parte, asumarea răspunderii pentru evitarea sau minimizarea efectelor lor, deoarece este bine cunoscut faptul că acumularea mai multor riscuri devine periculoasă şi poate pune sub semnul întrebării existenţa firmei conducând în ultimă instanţă la faliment.

Acţiuni specifice în gestionarea riscurilor

În gestionarea riscurilor sunt incluse următoarele acţiuni specifice: analiza tipurilor de risc, tratamentul, administrarea riscurilor şi controlul eficienţei măsurilor de combatere sau reducerea a riscurilor.

Analiza riscurilor

Analiza riscurilor constă în identificarea diferitelor tipuri de riscuri, precum şi din evaluarea consecinţelor posibile ale acţiunii acestora.

Gestionarea riscurilor, Acţiuni specifice: analiza riscurilor, tratamentul, gestionarea riscurilor, controlul

Tratamentul

Tratamentul presupune elaborarea unei anumite politici de prevenire sau asigurare a riscurilor identificate.

Administrarea riscurilor

Administrarea riscurilor presupune alegerea modului de finanţare pentru fiecare tip de risc identificat (riscul este suportat în totalitate sau numai parţial de către firmă sau riscul este transferat către terţe părţi, adică spre asigurător, client, creditor etc.).

Controlul

Controlul presupune măsuri eficiente de prevenire a riscurilor, de evitare a reproducerii unor categorii de riscuri cu manifestare frecventă sau minimizarea efectelor lor.Gestionarea riscurilor, Acţiuni specifice: analiza riscurilor, tratamentul, gestionarea riscurilor, controlul publicat: 2018-05-15T19:56:57+02:00, actualizat: 2018-05-15T20:08:01+02:00 by Colegiu.info