Câmpul electric, Câmpul electrostatic, Intensitatea câmpului electric, Linia de câmp, Densitatea liniilor de câmp, Câmpul electric uniform

Câmpul electric

În jurul unui corp electrizat se modifică proprietăţile spaţiului astfel, încât corpul respectiv îşi transmite acţiunea sa asupra altor corpuri electrizate.

Starea specială a materiei care se stabileşte în jurul corpurilor electrizate şi prin care aceste corpuri îşi transmit acţiunea lor asupra corpurilor încărcate electric este numită câmp electric.

Câmpul electrostatic

Dacă se au în vedere numai acele cazuri în care câmpurile sunt produse de corpuri electrizate aflate în repaus, câmpul electric este numit – câmp electrostatic.

Câmpul

Formal, câmpul se defineşte astfel: într-o regiune din spaţiu există câmp, relativ la o anumită mărime fizică dacă fiecărui punct din acea regiune îi corespunde o valoare unic determinată a acelei mărimi fizice.

Câmpul electric este descris de intensitatea câmpului electric, mărime fizică vectorială care se notează de regulă, cu simbolul E.

Intensitatea câmpului electric

Intensitatea câmpului electric, EP, într-un punct arbitrar P este mărimea fizică egală cu forţa FP cu care sursa câmpului acţionează asupra corpului de probă, de sarcină egală cu unitatea, aflat în acel punct.

Linia de câmp

Linia de câmp (de forţă, de interacţiune) este linia (geometrică) la care vectorul intensitate al câmpului electric este tangent în fiecare punct.

Sensul liniei de câmp într-un punct este sensul vectorului intensitate a câmpului electric în acel punct.

Densitatea liniilor de câmp

Convenţional, densitatea liniilor de câmp printr-o suprafaţă pe care o străbat este proporţională cu intensitatea câmpului electric în acea zonă.

În cazul în care într-o regiune din spaţiu există o distribuţie de sarcină electrică, de exemplu sarcini punctiforme, intensitatea câmpului electric într-un punct este suma vectorială a intensităţilor câmpurilor electrice create în acel punct, de fiecare sarcină, independent de existenţa celorlalte:

E = E+ E+ … + En

Câmp electric uniform

Câmpul electric uniform

Un sistem fizic special îl constituie spaţiul dintre două corpuri plane paralele, încărcate cu sarcini electrice de semne opuse.

În spaţiul dintre cele două suprafeţe (cu excepţia zonelor de la marginea sistemului), liniile de câmp electric sunt drepte, paralele şi echidistante. În fiecare punct din interiorul celor două suprafeţe intensitatea câmpului electric are aceeaşi direcţie, acelaşi sens şi acelaşi modul. Intensitatea câmpului electric este deci constantă.

Condiţia de mai sus defineşte câmpul electric uniform (numit uneori şi omogen). În acest caz, vectorii intensitate ai câmpului electric se suprapun cu liniile de câmp respective.Câmpul electric, Câmpul electrostatic, Intensitatea câmpului electric, Linia de câmp, Densitatea liniilor de câmp, Câmpul electric uniform publicat: 2018-05-09T17:04:41+02:00, actualizat: 2018-05-09T17:14:35+02:00 by Colegiu.info