Hidrocarburi-saturate-Alcani

Hidrocarburi, Clasificarea hidrocarburilor

Hidrocarburi Hidrocarburile sunt compuşi organici care conţin în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen. Formula moleculară generală a unei hidrocarburi poate fi exprimată astfel: CxHy, unde x reprezintă […]

Hidrocarburi, Clasificarea hidrocarburilor publicat: 2017-11-10T14:19:56+00:00, actualizat: 2017-11-10T15:23:49+00:00 by Colegiu.info
Metanul

Metanul, Proprietăţi fizice, Proprietăţi chimice, Utilizări

Metanul Metanul (CH4) este componentul principal al gazelor naturale. Se mai află în gazele de sondă, în gazele de cocserie (gazele rezultate la distilarea uscată a cărbunilor de pământ) şi […]

Metanul, Proprietăţi fizice, Proprietăţi chimice, Utilizări publicat: 2017-11-09T09:20:35+00:00, actualizat: 2017-11-09T10:44:46+00:00 by Colegiu.info
Hidrocarburi-saturate-Alcani

Alcanii, Seria omoloagă a alcanilor, Denumirea alcanilor

Alcanii Alcanii sunt hidrocarburi aciclice saturate. Formula generală a alcanilor este CnH2n+2. În moleculele alcanilor se găsesc numai legături simple, de tip s, carbon-carbon şi carbon-hidrogen. Seria omoloagă a alcanilor Seria […]

Alcanii, Seria omoloagă a alcanilor, Denumirea alcanilor publicat: 2017-11-07T19:21:37+00:00, actualizat: 2017-11-07T20:09:46+00:00 by Colegiu.info
3-etil-2,4-dimetilhexan

Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor

Izomeri Substanţele care au aceeaşi formulă moleculară, dar diferă prin structura lor (şi drept consecinţă şi prin proprietăţile lor), se numesc izomeri. Normal alcani, Izoalcani Alcanii cu catene liniare se […]

Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor publicat: 2017-11-07T08:28:11+00:00, actualizat: 2017-11-07T09:28:12+00:00 by Colegiu.info
Petrol-(titei)

Petrolul (ţiţeiul), Originea, extragerea, compoziţia şi proprietăţile fizice ale ţiţeiului

Petrolul (ţiţeiul) Cea mai importantă materie primă pentru industria petrochimică este ţiţeiul sau petrolul brut. Ţiţeiul este o rocă sedimentară lichidă, de natură bituminoasă, care se află în scoarţa terestră, […]

Petrolul (ţiţeiul), Originea, extragerea, compoziţia şi proprietăţile fizice ale ţiţeiului publicat: 2017-10-30T13:49:34+00:00, actualizat: 2017-10-30T13:49:34+00:00 by Colegiu.info
1 2