Hidrocarburi-saturate-Alcani

Hidrocarburi, Clasificarea hidrocarburilor

Hidrocarburi Hidrocarburile sunt compuşi organici care conţin în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen. Formula moleculară generală a unei hidrocarburi poate fi exprimată astfel: CxHy, unde x reprezintă […]

Hidrocarburi, Clasificarea hidrocarburilor publicat: 2022-04-15T07:19:56+03:00, actualizat: 2022-04-15T08:49:55+03:00 by Colegiu.info
Petrol-(titei)

Petrolul (ţiţeiul), Originea, extragerea, compoziţia şi proprietăţile fizice ale ţiţeiului

Petrolul (ţiţeiul) Cea mai importantă materie primă pentru industria petrochimică este ţiţeiul sau petrolul brut. Ţiţeiul este o rocă sedimentară lichidă, de natură bituminoasă, care se află în scoarţa terestră, […]

Petrolul (ţiţeiul), Originea, extragerea, compoziţia şi proprietăţile fizice ale ţiţeiului publicat: 2022-03-18T13:49:34+02:00, actualizat: 2022-03-18T14:45:57+02:00 by Colegiu.info

Arene, Proprietăţi fizice ale arenelor

Arene Hidrocarburile care au ca unitate structurală de bază nucleul benzenic se numesc hidrocarburi aromatice sau arene. Arenele mononucleare cu catenă laterală saturată (benzenul şi omologii săi) au formula generală CnH2n-6 […]

Arene, Proprietăţi fizice ale arenelor publicat: 2021-12-16T10:59:36+02:00, actualizat: 2021-12-16T12:01:20+02:00 by Colegiu.info
1-butena

Alchene, Izoalchene, Izomeri, Proprietăţi fizice ale alchenelor

Alchene Hidrocarburile nesaturate au un conţinut în hidrogen mai mic decât cele saturate. O clasă de hidrocarburi nesaturate cu aplicaţii practice importante formează o alchenele. Hidrocarburile nesaturate cu o legătură […]

Alchene, Izoalchene, Izomeri, Proprietăţi fizice ale alchenelor publicat: 2021-09-27T14:13:24+03:00, actualizat: 2021-09-27T15:00:45+03:00 by Colegiu.info
Metanul

Metanul, Proprietăţi fizice, Proprietăţi chimice, Utilizări

Metanul Metanul (CH4) este componentul principal al gazelor naturale. Se mai află în gazele de sondă, în gazele de cocserie (gazele rezultate la distilarea uscată a cărbunilor de pământ) şi […]

Metanul, Proprietăţi fizice, Proprietăţi chimice, Utilizări publicat: 2021-01-25T18:20:35+02:00, actualizat: 2021-01-25T19:45:27+02:00 by Colegiu.info
1 2 3