Ierurgiile, Sfânta liturghie

Ierurgiile

Ierurgiile sunt slujbe, rânduieli şi rugăciuni instituite de Biserică în vederea sfinţirii şi binecuvântării omului şi a naturii înconjurătoare în anumite momente ale vieţii.

Necesitatea acestor slujbe şi rugăciuni stă în faptul că rădăcinile păcatului strămoşesc s-au răspândit asupra întregii firi, făcând-o să sufere împreună cu omul.

Restabilirea stării fireşti se realizează prin efectul ierurgiei. Acest efect este în strânsă legătură cu credinţa şi vrednicia săvârşitorului şi a primitorului.

Ierurgiile se referă la:

oameni: dezlegările, rugăciunea la 40 de zile, după naştere, rugăciunea la opt zile după cununie, slujba înmormântării şi a parastasului, rugăciunile la început de an şcolar, rugăciunile pentru cei bolnavi etc.

lucruri şi natură: sfinţirea apei (agheasma), a casei (sfeştania), a holdelor, sfinţirea bisericilor, sfinţirea roadelor pământului etc.

Ierurgiile

Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie este slujba sau rânduiala bisericească în cadrul căreia se reactualizează în biserică, în chip nesângeros, jertfa Mântuitorului Hristos pe cruce, prin punerea şi lucrarea Duhului Sfânt.

În timpul Sfintei Liturghii, darurile de pâine şi vin sunt prefăcute în Trupul şi Sângele Domnului.

Sfânta Liturghie înfăţişează în mod simbolic toată istoria mântuirii: vestirea venirii Mântuitorului în lume de către prooroci, naşterea Lui, ieşirea la propăvăduire, ultimul drum spre Ierusalim, moartea, învierea, ultima arătare a Mântuitorului, înălţarea Sa la cer.Ierurgiile, Sfânta liturghie publicat: 2018-03-26T20:40:41+02:00, actualizat: 2018-03-26T21:52:13+02:00 by Colegiu.info