Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor

Izomeri

Substanţele care au aceeaşi formulă moleculară, dar diferă prin structura lor (şi drept consecinţă şi prin proprietăţile lor), se numesc izomeri.

Izomeri de catenă

Substanţele izomere care se deosebesc doar prin modul de aranjare a atomilor de carbon în catene (liniar sau ramificat) se numesc izomeri de catenă.

Cele două substanţe care au aceeaşi formulă moleculară C4H10: n-butan şi izobutan, sunt izomeri de catenă.

În seria alcanilor, odată cu creşterea numărului de atomi de carbon, creşte şi numărul izomerilor de catenă care corespund aceleiaşi formule moleculare.

Normal alcani, Izoalcani

Alcanii cu catene liniare se numesc uzual normal alcani (n-alcani).
Alcanii cu catene ramificate se numesc izoalcani (i-alcani).

Denumirea izoalcanilor

Pentru a denumi corect alcanii care au catena ramificată (izoalcani), trebuie să respectăm câteva reguli generale (impuse de IUPAC) şi să cunoaştem numele catenelor care constituie ramificaţiile legate de catena de bază.

Ramificaţiile catenei de bază au numele radicalilor hidrocarbonaţi corespunzători.

În mod formal, prin îndepărtarea unuia sau a mai multor atomi de hidrogen, H dintr-o hidrocarbură se obţine un radical hidrocarbonat, sau pe scurt: radical de hidrocarbură.

3-etil-2,4-dimetilhexan

Denumirea radicalilor

Denumirea radicalilor proveniţi de la alcani se face prin înlocuirea sufixului an din numele alcanului cu sufixul care corespunde numărului de atomi de H îndepărtaţi de la atomul de C. De exemplu:

– dacă s-a îndepărtat un atom de hidrogen, se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului cu sufixul il. Aceşti radicali monovalenţi se mai numesc radicali alchil.

– dacă s-au îndepărtat doi atomi de hidrogen se înlocuieşte sufixul an cu iliden sau ilen (radicali divalenţi alchiliden sau alchilen).

– dacă s-au îndepărtat trei atomi de hidrogen se înlocuieşte sufixul an cu ilidin sau in (radicali trivalenţi alchilidin sau alchin).

De exemplu: CH4 (metan), CH3– (metil), -CH2– (metiliden sau metilen), –|CH- (metilidin sau metin).Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor publicat: 2022-10-14T10:28:11+03:00, actualizat: 2022-10-14T11:09:54+03:00 by Colegiu.info