Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor


I. Izomeri


1. Ce sunt izomerii

Izomerii sunt substanţe care:

a) au aceeaşi formulă moleculară;

b) diferă prin structura lor;

c) diferă prin proprietăţile lor.II. Izomeri de catenă


1. Ce sunt izomerii de catenă

Izomerii de catenă sunt substanţele izomere care:

se deosebesc doar prin modul de aranjare a atomilor de carbon în catene;

– – liniar;

– – ramificat.2. Exemple de izomeri de catenă

a) n-butan;

b) izobutan.

Cele două substanţe sunt izomeri de catenă.

Ele au aceeaşi formulă moleculară C4H10.3. Seria alcanilor

În seria alcanilor:

 odată cu creşterea numărului de atomi de carbon,

– – creşte şi numărul izomerilor de catenă (care corespund aceleiaşi formule moleculare).


4. Normal alcani

Alcanii cu catene liniare se numesc:

a) normal alcani;

b) n-alcani.5. Izoalcani

Alcanii cu catene ramificate se numesc:

a) izoalcani;

b) i-alcani.


6. Denumirea izoalcanilor

Pentru a denumi corect alcanii care au catena ramificată (izoalcani), trebuie să:

a) respectăm câteva reguli generale (impuse de IUPAC);

b) cunoaştem numele catenelor care constituie ramificaţiile legate de catena de bază.7. Radicalii hidrocarbonaţi

Ramificaţiile catenei de bază au numele radicalilor hidrocarbonaţi corespunzători.

În mod formal, prin îndepărtarea unuia sau a mai multor atomi de hidrogen (H) dintr-o hidrocarbură se obţine un:

a) radical hidrocarbonat;

b) radical de hidrocarbură.Exemplu: 3-etil-2,4-dimetilhexan

Exemplu: 3-etil-2,4-dimetilhexan


8. Denumirea radicalilor

Denumirea radicalilor proveniţi de la alcani se face prin:

înlocuirea sufixului an din numele alcanului,

cu sufixul care corespunde numărului de atomi de H îndepărtaţi de la atomul de C.a) dacă s-a îndepărtat un atom de hidrogen

se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului,

cu sufixul il.

(radicali monovalenţi alchil).b) dacă s-au îndepărtat doi atomi de hidrogen

se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului,

cu sufixul iliden sau ilen.

(radicali divalenţi alchiliden sau alchilen).


c) dacă s-au îndepărtat trei atomi de hidrogen

se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului,

cu sufixul ilidin sau in.

(radicali trivalenţi alchilidin sau alchin).De exemplu:

a) CH4 (metan);

b) CH3 (metil);

c) -CH2 (metiliden sau metilen);

d) |CH- (metilidin sau metin).
Izomeri, Normal alcani, Izoalcani, Izomeri de catenă, Denumirea izoalcanilor publicat: 2023-11-06T07:28:11+02:00, actualizat: 2023-11-06T08:35:03+02:00 by Colegiu.info