Didahiile

Didahiile sunt scrierile care încununează opera literară a mitropolitului Antim.

Didahiile sunt 28 de predici la care se adaugă un număr de şapte predici ocazionale, rostite de mitropolit la Bucureşti, sau la Târgovişte.

„Cunoaşterea limbii române este uimitoare la Antim. Compoziţia, naturaleţea frazei şi a aplicărilor locale rămân personale la Antim” (George Călinescu, Istoria literaturii române). Predicile sale sunt vii şi astăzi prin naturaleţea lor, prin numeroasele figuri de stil folosite şi, mai ales, prin stările de spirit pe care le transmite cititorului: de la întristare la indignare, de la melancolie la mustrare, de la remarcile tăioase la îndemnurile evlavioase.

Antim realizează în Didahiile sale adevărate portrete morale:

ipocritul la spovedanie: „spunem cum c-am mâncat la masa domnească, miercurea şi vinerea, peşte şi în post raci şi untdelemn şi am băut vin. Nu spunem că ţinem balaurul cu şapte capete, zavistia, încuibat în inimile noastre, de ne roade întotdeauna ficaţii, ca rugina pre fier şi ca cariul pre lemn, ci zicem că n-am făcut nimănui nici un rău”.

cel care se strâmbă la mâncarea de post: „Mă ruşinez a spune de posomorârea celor mâncăcioşi în ce chip se tânguiesc în zilele cele de post: cască adesea, se culcă puţin şi iară se scoală; dorm în silă şi se silesc să treacă zilele şi să nu le priceapă”.

Didahiile

Celor care întreabă pentru ce nu sunt lăsaţi în pace, mitropolitul le răspunde: „şi nimeni să nu se socotească din voi şi să zică în inima lui: dar ce treabă are vlădica cu noi, nu-şi caută vlădicia lui, ci se amestecă între-ale noastre?”.

Sfântul Antim, în tonuri care merg de la mustrare la calde îndemnuri părinteşti, este un aspru critic al moravurilor timpului său: nici preoţii, nici boierii nu sunt ocoliţi în predicile sale, care urmăreau în primul rând ameliorarea stării sufleteşti a păstoriţilor săi. Îndemnurile sale sunt însoţite de imagini exemplificatoare.

Antim a lăsat neamului românesc un dar desăvârşit: Didahiile sale, care ne descoperă un mare orator şi îndreptător al moravurilor timpului său.Didahiile publicat: 2018-04-30T18:31:38+02:00, actualizat: 2018-04-30T18:36:03+02:00 by Colegiu.info