Romanul doric, Romanul ionic, Romanul corintic

Perspective tipologice asupra romanului românesc

Reconstituind lumea funcţională a romanului românesc din perspectiva autor-narator-personaj, Nicolae Manolescu a constatat existenţa a trei posibile tipare narative: romanul doric, romanul ionic şi romanul corintic.

Romanul doric

Romanul doric denumeşte naraţiunea tradiţională din a doua jumătate a secolului XVIII-lea, romanul din secolul următor şi romanul românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea.

Caracteristici ale naraţiunii

prezenţa unei voci auctoriale şi a unui narator înzestrat cu omniscienţă; viziunea auctorială;
– relatarea evenimentelor la persoana a treia singular; epic, logică, continuitate;
– prezentarea locului şi timpului acţiunii fără ca naratorul să fie prezent în vâltoarea evenimentelor.

Exemple

– romanele scrise de Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Gib Mihăescu, Marin Preda ş.a.

Romanul doric, Romanul ionic, Romanul corintic

Romanul ionic

Romanul ionic este caracterizat prin psihologism şi analiză„.

Trăsături

– naratorul sau un personaj reflector relatează evenimentele la persoana întâi singular, înfăţişează personajele, prezintă locul şi timpul acţiunii;
– naratorul ştie tot atât cât ştiu personajele, relatează numai ceea ce vede, ce aude şi prezintă doar evenimentele în care este implicat efectiv sau la desfăşurarea cărora asistă;
autenticitate, intimitate;
eroul ca subiect; psihologism; narator-personaj.

Exemple

– romanele scrise de Hortensia Papadat-Bengescu, Mircea Eliade, Anton Holban, Mihail Sebastian, M. Blecher, Camil Petrescu.

Romanul corintic

Romanul corintic devine „alegoric, mitic, fantezist, exotic sau pur şi simplu livresc„.

Elemente distincte

ironia, parodicul, viziunea caricaturală asupra lumii.

Exemple

Modalităţile de construcţie corintice sunt vizibile în scrierile lui Urmuz, Mateiu Caragiale, Ştefan Bănulescu, Mircea Horia Simionescu ş.a.Romanul doric, Romanul ionic, Romanul corintic publicat: 2022-02-24T06:36:33+02:00, actualizat: 2022-02-24T07:33:06+02:00 by Colegiu.info