Romanul doric, Romanul ionic, Romanul corintic


I. Perspective tipologice asupra romanului românesc


Reconstituind lumea funcţională a romanului românesc din perspectiva autor-narator-personaj, Nicolae Manolescu a constatat existenţa a trei posibile tipare narative:

a) romanul doric;

b) romanul ionic;

c) romanul corintic.II. Romanul doric


Romanul doric denumeşte:

a) naraţiunea tradiţională din a doua jumătate a secolului XVIII-lea;

b) romanul din secolul următor;

c) romanul românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea.


1. Caracteristici ale naraţiunii

a) prezenţa unei voci auctoriale şi a unui narator înzestrat cu omniscienţă; viziunea auctorială;

b) relatarea evenimentelor la persoana a treia singular;c) epic, logică, continuitate;

d) prezentarea locului şi timpului acţiunii fără ca naratorul să fie prezent în vâltoarea evenimentelor.


2. Exemple (romane dorice)

Romanele scrise de:

a) Liviu Rebreanu;

b) Mihail Sadoveanu;

c) Gib Mihăescu;

d) Marin Preda ş.a.III. Romanul ionic


Romanul ionic este caracterizat prin:

a) psihologism;

b) analiză.


1. Trăsături ale romanului ionic

a) naratorul sau un personaj reflector relatează evenimentele la persoana întâi singular, înfăţişează personajele, prezintă locul şi timpul acţiunii;

b) naratorul ştie tot atât cât ştiu personajele, relatează numai ceea ce vede, ce aude şi prezintă doar evenimentele în care este implicat efectiv sau la desfăşurarea cărora asistă;c) autenticitate, intimitate;

d) eroul ca subiect;

e) psihologism;

f) narator-personaj.


2. Exemple (romane ionice)

Romanele scrise de:

a) Hortensia Papadat-Bengescu;

b) Mircea Eliade;c) Anton Holban;

d) Mihail Sebastian;

e) Max Blecher;

f) Camil Petrescu.


IV. Romanul corintic


Romanul corintic devine:

a) alegoric;

b) mitic;c) fantezist;

d) exotic;

e) livresc.


1. Elemente distincte ale romanului corintic

a) ironia;

b) parodicul;

c) viziunea caricaturală asupra lumii.2. Exemple (romane corintice)

Modalităţile de construcţie corintice sunt vizibile în scrierile lui:

a) Urmuz;

b) Mateiu Caragiale;

c) Ştefan Bănulescu;

d) Mircea Horia Simionescu ş.a.


Romanul doric, romanul ionic, romanul corintic

Romanul doric, romanul ionic, romanul corintic
Romanul doric, Romanul ionic, Romanul corintic publicat: 2024-03-29T14:36:33+02:00, actualizat: 2024-03-29T15:51:47+02:00 by Colegiu.info