Tatăl nostru

Tatăl nostru – Rugăciunea domnească

Tatăl nostru
Carele ești în ceruri,
Sfințească-Se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer, așa și pe pământ.

Rugăciunea Tatăl nostru

Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșalele noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită,
Ci ne izbăvește de cel rău.
Că a Ta este împărăția și puterea și slava:
A Tatălui și-a Fiului și-a Sfântului Duh,
Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.Tatăl nostru publicat: 2018-03-23T21:00:33+02:00, actualizat: 2018-03-25T19:31:53+03:00 by Colegiu.info