Proteinele, Clasificarea proteinelor, Proteinele globulare, Proteinele fibroase

Proteinele

Componenţii principali ai protoplasmei celulelor animale sau vegetale sunt proteinele, compuşii naturali macromoleculari obţinuţi din aminoacizi.

În macromolecula unei proteine, unităţile de aminoacid sunt unite prin legături peptidice (-CO-NH-).

S-a demonstrat că la formarea proteinelor naturale participă 22 de ∝-aminoacizi. Numărul mare de aminoacizi, dar mai ales posibilităţile multiple în care aceştia se pot succeda în macromoleculele proteice, conduc la o diversitate mare de proteine.

Proteinele sunt tipice unei anumite specii vegetale sau animale şi diferă, sub unele aspecte, de la individ la individ, în cadrul aceleiaşi specii.

Fiecare individ îşi sintetizează proteinele specifice lui, după informaţia genetică conţinută în ADN.

Proteinele sunt compuşi macromoleculari naturali cu o structură complexă pentru a cărei descriere trebuie să se ţină seama de mai multe aspecte.

Un aspect important este identitatea aminoacizilor componenţi şi modul în care aceştia se succed în macromolecula proteinei (secvenţa aminoacizilor).

Proteinele, Clasificarea proteinelor, Proteinele globulare, Proteinele fibroase

Un alt aspect se referă la orientarea în spaţiu a macromoleculelor proteice şi natura interacţiunilor care stabilizează aceste aranjamente. Aceste interacţiuni pot fi: legături de hidrogen, legături ionice, legături covalente etc.

Clasificarea proteinelor

Compuşii macromoleculari care eliberează prin hidroliza totală numai aminoacizi se numesc haloproteine şi pot fi divizate în două grupe mari, diferenţiate după solubilitatea într-un mediu apos.

Proteinele globulare

Proteinele globulare sunt proteinele solubile în apă. Cele mai importante proteine globulare sunt albuminele şi globulinele.

Proteinele fibroase

Proteinele fibroase sunt proteine de structură, rezistente la tracţiune şi care se împart în:
proteine greu solubile în apă, solubile în soluţii saline concentrate;
proteine insolubile în apă.Proteinele, Clasificarea proteinelor, Proteinele globulare, Proteinele fibroase publicat: 2018-03-27T13:32:52+02:00, actualizat: 2018-03-27T13:32:52+02:00 by Colegiu.info