Arene, Proprietăţi fizice ale arenelor

Arene

Hidrocarburile care au ca unitate structurală de bază nucleul benzenic se numesc hidrocarburi aromatice sau arene.

Arenele mononucleare cu catenă laterală saturată (benzenul şi omologii săi) au formula generală CnH2n-6 şi nesaturarea echivalentă 4.

Arenele dinucleare cu nuclee condensate şi catenă laterală saturată (naftalina şi omologii săi) au formula generală CnH2n-12 şi nesaturarea echivalentă 7.

Denumirea arenelor

Arenele cu catena laterală se denumesc asemănător izoalcanilor, după următoarea regulă:
– se denumeşte nucleul aromatic de bază
– se denumesc catenele laterale ca radicali
– se indică prin prefix numărul radicalilor de acelaşi fel
– se indică prin cifre arabe poziţia fiecărei catene laterale în nucleul aromatic
– se alege numerotarea pentru care suma indicilor de poziţie este cea mică.

Exemple: metilbenzen; 1,2-dimetilbenzen; 1,3-dimetilbenzen; 1,4-dimetilbenzen; etilbenzen; 1-metilnaftalină; 2-metilnaftalină; 1-etil-4-metilbenzen.

Benzen, Toluen, Naftalen

Proprietăţi fizice ale arenelor

Elemente de structură care determină proprietăţile fizice

Moleculele arenelor sunt slab polare sau nepolare şi au masele moleculare mari. Între molecule arenelor se exercită forţe van der Waals.

Puncte de fierbere şi de topire

Hidrocarburile aromatice mononucleare, cum sunt benzenul şi toluenul, sunt substanţe lichide la temperatura ambiantă. Punctele de fierbere cresc cu creşterea maselor moleculare.

Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt substanţe solide, cristalizate, la temperatura obişnuită. Naftalina sublimează uşor şi se evaporă repede la temperatura camerei.

Solubilitate

Hidrocarburile aromatice sunt insolubile în apă, dar sunt solubile în substanţe organice, de exemplu în hidrocarburi.

Densitate

Benzenul şi alchilbenzenii au densităţi mai mici decât apa (0,8-0,86 g/cm3), dar mai mari decât ale celorlalte hidrocarburi cu acelaşi număr de atomi de carbon.

Proprietăţi organoleptice

Hidrocarburile aromatice au miros caracteristic „aromatic”.

Vaporii de benzen sunt toxici. Benzenul este o substanţă cancerigenă pentru om şi animale. Cancerigene sunt şi arenele polinucleare condensate.Arene, Proprietăţi fizice ale arenelor publicat: 2021-12-16T10:59:36+02:00, actualizat: 2021-12-16T12:01:20+02:00 by Colegiu.info