Inteligenţa – Capacităţi, Definiţia inteligenţei

Inteligenţa – Capacităţi

Inteligenţa este o calitate specifică a organizării mentale a omului, concretizată în capacităţile (M. Golu):

de disociere-corelare-sistematizare-generalizare a proprietăţilor semnificative ale obiectelor (fenomenelor) din lumea externă şi a relaţiilor dintre acestea

de a face faţă diverselor situaţii problematice noi, imprevizibile

de a adopta decizii optime în situaţiile alternative, prin aplicarea unor criterii şi teste de eficienţă, adevăr etc.

de a restructura şi adecva „din mers” desfăşurarea comportamentului (respectiv activităţii) la logica desfăşurării evenimentelor în plan obiectiv, extern

de a organiza şi transforma în plan subiectiv intern situaţiile externe şi de a elabora modele ideale pentru intervenţia practică în realitate

de a crea şi alege mijloacele adecvate scopului stabilit

de a anticipa rezultatele unor transformări (în plan intern-ideal sau în plan extern-practic)

de a opera cu sisteme de semne, simboluri şi semnale în comunicarea cu cei din jur şi în reglarea propriei conduite

Inteligenţa - Capacităţi, Definiţia inteligenţei

de a realiza sucesiuni logice (şi legice) în câmpul unor evenimente haotice sau aleatoare şi de a sesiza inadvertenţe, lacune sau absurdităţi în teste verbale sau nonverbale, în situaţii problematice date spre rezolvare

de a se raporta distinct şi specific la diferite laturi ale realităţii sau la una şi aceeaşi latură în contexte diferite.

Definiţia inteligenţei

Deşi au fost formulate în jur de 400 de definiţii, după cum ne spune psihologul american J. Guilford, trebuie să facem efortul de a găsi ceea ce este esenţial pentru comportamentul inteligent.

Inteligenţa este dimensiunea personalităţii ce favorizează adaptarea conduitei intelectuale, practice sau sociale la situaţii noi.

O asemenea definiţie pune accentul mai ales pe finalitatea inteligenţei şi anume adaptarea la situaţii noi.Inteligenţa – Capacităţi, Definiţia inteligenţei publicat: 2018-05-07T10:30:19+02:00, actualizat: 2018-05-07T10:30:19+02:00 by Colegiu.info