Subiect logic, Predicat logic, Calitatea şi cantitatea propoziţiilor categorice

Subiect logic, Predicat logic

În cadrul unei propoziţii categorice analiza termenilor şi a funcţiei lor în propoziţie arată că aceasta nu este identică. Astfel, despre unul dintre termeni se enunţă ceva, în timp ce celălalt termen indică ceea ce se spune despre primul dintre termeni (o proprietate, o caracteristică, o însuşire).

Este vorba despre diferenţa între:
a. subiectul logic (simbolizat prin S) = termenul despre care se enunţă ceva;
b. predicatul logic (simbolizat prin P) = termenul prin care se enunţă ceva despre S.

Calitatea propoziţiilor categorice

Subiectul şi predicatul logic nu sunt însă singurele aspecte ale unei propoziţii categorice. De fiecare dată S şi P sunt raportaţi într-un anumit fel unul la altul, posibilităţile privind afirmarea sau negarea lui P despre S. Este vorba de calitatea propoziţiilor categorice, afirmativă sau negativă, redată cel mai adesea prin intermediul verbului a fi.

Cuvintele prin care S şi P sunt puşi în legătură şi prin care se precizează calitatea propoziţiei constituie cea de a treia componentă a unei propoziţii categorice: copula.

Subiect logic, Predicat logic, Calitatea şi cantitatea propoziţiilor categorice

Cantitatea propoziţiilor categorice

În măsura în care predicatul logic este gândit ca o însuşire despre care se spune că aparţine sau nu subiectului logic, se poate pune şi problema cantităţii propoziţiilor categorice, altfel spus dacă afirmarea sau negarea lui P se referă la întreaga extensiune sau doar la o parte a extensiunii lui S.

Cuvintele prin care este specificată cantitatea unei propoziţii categorice constituie cuantorul (ex: „mulţi”, „nici un”).

Mulţi dintre elevi sunt prezenţi.
Nici un om nu este nemuritor.

Prezenţa cuantorului nu este însă întotdeauna explicită, dar o propoziţie categorică conţine obligatoriu (explicit sau implicit) unul dintre următorii cuantori:
universal, introdus prin cuvinte ca „toţi”, „toate”, „orice”, „fiecare”, „nici unul”, „nimeni” etc.
particular, introdus prin cuvinte precum „unii”, „unele”, „mulţi”, „există cel puţin un…” etc.
individual, introdus printr-un pronume sau adjectiv demonstrativ, pronume personal la singular, un nume propriu etc.

– Pisicile sunt mamifere.
Exemplul de mai sus presupune, implicit, un cuantor universal:
Toate pisicile sunt mamifere.Subiect logic, Predicat logic, Calitatea şi cantitatea propoziţiilor categorice publicat: 2018-03-20T09:17:26+02:00, actualizat: 2018-03-20T10:57:48+02:00 by Colegiu.info