Trunchiul cerebral (Faţa antero-laterală, Faţa posterioară)

Trunchiul cerebral

Situat între măduva spinării şi diencefal, trunchiul cerebral este alcătuit din: bulb rahidian (sau măduva prelungită), protuberanţă (sau puntea lui Varolio) şi mezencefal.

Trunchiul cerebral prezintă două feţe: una antero-laterală şi una posterioară.

Faţa antero-laterală

Pe această faţă bulbul rahidian prezintă:
fisura mediană anterioară, care delimitează piramidele bulbare (continuarea cordoanelor anterioare medulare)
şanţurile laterale, care separă piramidele bulbare de cordoanele laterale
olivele bulbare, situate în partea superioară a cordoanelor laterale
şanţurile preolivare, care separă piramidele de olive
originile aparente (locurile unde se observă la suprafaţa trunchiului) ale nervilor cranieni XII, XI, X, IX.

Puntea, pe faţa antero-laterală, are aspectul unei proeminenţe transversale, ce se continuă în lateral cu pedunculii cerebeloşi mijlocii. La limita dintre punte şi pedunculi se observă originile aparente ale nervilor trigemeni (V), iar la limita dintre bulb şi punte (şanţul bulb-pontin), se observă originile aparente ale nervilor cranieni VIII, VII, VI.

Mezencefalul conţine doi pedunculi cerebrali (cordoane de substanţă albă, piramidale), între care se află foseta interpedunculară (locul de origine aparentă a perechii a III-a de nervi cranieni).

Trunchiul cerebral (Faţa antero-laterală, Faţa posterioară)

Faţa posterioară

Pe această faţă bulbul prezintă:
şanţul median posterior, care separă fasciculele Goll.
pedunculii cerebeloşi inferiori, care leagă bulbul de cerebel.

La partea superioară, şanţul median se lărgeşte şi formează un spaţiu rombic, ce participă la formarea ventriculului IV.

Puntea participă la formarea ventriculului IV.

Mezencefalul prezintă coliculii cvadrigemeni, 2 superiori şi 2 inferiori. Deasupra coliculilor superiori se observă epifiza, iar sub cei inferiori, se observă originea aparentă a perechii a IV-a de nervi cranieni.

Cele trei formaţiuni prezintă unitate de structură: substanţa albă, situată la exterior, dar şi la interior, unde fragmentează substanţa cenuşie şi o împarte în nuclei.

Nucleii de substanţă cenuşie sunt: echivalenţi cu cei ai măduvei, clasificaţi în senzitivi (omologi cu coarnele posterioare), motori (omologi cu coarnele anterioare), vegetativi (omologi cu coarnele laterale) şi nuclei proprii.Trunchiul cerebral (Faţa antero-laterală, Faţa posterioară) publicat: 2018-07-05T10:41:13+02:00, actualizat: 2018-07-05T11:13:25+02:00 by Colegiu.info