Principiile etice în afaceri, Stadiile dezvoltării corporaţionale

Principii etice în afaceri

Reuşita unei afaceri nu depinde numai de capacitatea întreprinzătorului de a elabora şi de a pune în practică planul de afaceri, ci şi de respectarea unor principii etice în raporturile cu angajaţii firmei, cu partenerii de afaceri şi cu întreaga comunitate locală.

Astăzi, firmele conştientizează tot mai mult faptul că actele de corupţie şi conduita non-etică presupun un cost prea mare pe care trebuie să-l plătească. Este vorba, fără îndoială, atât de costurile în termeni băneşti care îmbracă forme variate (amenzi, penalităţi, despăgubiri etc.), cât şi de costuri necuantificabile, exprimabile în termeni de imagine publică (pierderea încrederii clienţilor în firma respectivă, pierderea încrederii partenerilor de afaceri etc.).

Pentru ca firmele să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de salubritate trebuie ca libera iniţiativă, spiritul antreprenorial să respecte legislaţia existentă, strategia de afaceri a fiecărei firme să includă principii morale şi responsabilităţi faţă de angajaţi, clienţi, parteneri de afaceri şi faţă de comunitatea locală, precum şi de luarea în considerare a diversităţii culturale în condiţiile accelerări procesului de globalizare a vieţii economice în general şi a afacerilor în particular.

Principiile etice în afaceri, Stadiile dezvoltării corporaţionale

Stadiile dezvoltării corporaţionale (după L. Kolberg)

Organizaţia amorală în care firma se conduce după principii precum: valorificarea la maximum a oportunităţilor, profitul cu orice preţ, abordarea afacerilor pe termen scurt.

Organizaţia legalistă subordonează acţiunile sale următorului principiu: nu face rău şi ascultă (respectă) de lege.

Organizaţia reactivă recunoaşte importanţa problemelor sociale şi morale (dincolo de aspectele de natură strict legală) şi urmăreşte un echilibru între profit şi etică, acţionând conform principiului etica este profitabilă.

Organizaţia etică în formare este preocupată cu adevărat de problemele etice, iar valorile morale ale managementului devin valori culturale ale organizaţiei; abordarea afacerilor realizându-se pe termen lung.

Organizaţia etică este preocupată de obţinerea de rezultate etice şi economice, dimensiunea etică face parte integrantă din planul de dezvoltare sau de diversificare a afacerii.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că nu este obligatoriu ca o firmă să iniţieze o afacere trecând prin toate stadiile identificate de Kolberg, ci este mult mai avantajos ca o firmă să-şi elaboreze încă de la început profilul său moral.

În acest sens, un rol important revine atitudinii conducătorilor care trebuie să respecte şi să impună respectarea normelor etice recunoscute şi adoptate de firmă, indiferent dacă acestea se întemeiază pe coduri scrise sau numai pe legi nescrise (cutume).Principiile etice în afaceri, Stadiile dezvoltării corporaţionale publicat: 2023-03-31T12:37:56+03:00, actualizat: 2023-03-31T13:05:24+03:00 by Colegiu.info