Imaginaţia, Procedee imaginative

Imaginaţia

Imaginaţia este un proces cognitiv complex de elaborare a unor imagini şi proiecte noi, pe baza combinării şi transformării experienţei.Ce este un procedeu imaginativ

Un procedeu imaginativ este un mod de operare mintală.

Acesta presupune o succesiune, mai mult sau mai puţin riguroasă, de:

compuneri;

descompuneri şi recompuneri;

integrări şi dezintegrări.

Aceste operaţii duc la rezultate variabile cantitativ şi calitativ.


Procedee imaginative


1. Aglutinarea

Aglutinarea constă dintr-o nouă organizare a unor părţi uşor de identificat şi care au aparţinut unor lucruri, fiinţe, fenomene.

Acest procedeu a fost mult folosit în mitologie, creându-se imaginea sirenei, centaurului etc.

Astăzi se foloseşte în tehnică.2. Amplificarea sau diminuarea

Amplificarea sau diminuarea se referă la modificarea dimensiunilor unei structuri iniţiale, obţinându-se efecte noi.

A fost foarte mult folosită în crearea poveştilor pentru copii şi a personajelor cum ar fi Setilă, Flămânzilă, Uriaşul şi Piticul.

A fost şi este folosită în literatura ştiinţifico-fantastică dar şi în tehnică.3. Multiplicarea sau omisiunea

Multiplicarea sau omisiunea se referă la modificarea numărului elementelor, păstrându-se identitatea lor.

Efectul nou rezultă din înmulţirea unor componente sau eliminarea unora.

În creaţia artistică, aceste procedee sunt mereu utilizate.

Ciclopul din mitologie ilustrează omisiunea.

Coloana infinitului şi Masa tăcerii, creaţii celebre ale lui C. Brâncuşi, ilustrează multiplicarea.Procedeul imaginativ al multiplicării

Masa tăcerii şi Coloana infinitului

Procedeul imaginativ al multiplicării - Masa tăcerii şi Coloana infinitului


4. Diviziunea şi rearanjarea

Diviziunea constă din găsirea unor noi criterii de diferenţiere a componentelor unor obiecte existente, selectarea unora dintre ele şi transformarea lor în produse noi.

Astfel, pornindu-se de la funcţiile organismului uman, s-a realizat în tehnică braţul mecanic.

Rearanjarea presupune păstrarea elementelor unei structuri cunoscute, dar dispunerea lor într-o altă poziţie.

De exemplu, constituirea unor autoturisme cu motor în faţă sau în spate.5. Substituirea

Substituirea constă în înlocuirea unui element într-o structură existentă sau a unei funcţii cu ceva nou.

De exemplu, în artă substituirea de personaje dă efecte deosebite.


6. Modificarea

Modificarea presupune păstrarea neschimbată a unor componente şi funcţii ale obiectelor cunoscute şi modificarea altora.

De exemplu, botaniştii au modificat culoarea şi au obţinut laleaua neagră.7. Schematizarea

Schematizarea este un procedeu folosit mult în proiectarea tehnică, în grafică, în arhitectură.

El constă în selecţia numai a unor însuşiri şi omiterea cu bună ştiinţă a altora pentru a servi mai bine activităţii omului.

Schiţa unui traseu într-un mare oraş oferită de cineva unui şofer a fost alcătuită pe baza acestui procedeu şi a fost debarasată de amănuntele inutile.


8. Analogia

Analogia a stat la baza multor inovaţii şi invenţii în tehnică şi a unor descoperiri în ştiinţă.

Acest procedeu presupune, mai întâi, relevarea însuşirilor comune a două obiecte sau fenomene şi a celor cunoscute numai la unul din obiecte.9. Empatia

Empatia este amplificată în artă, tehnică, educaţie.

Este o traspunere imaginară în plan perceptiv, intelectiv, afectiv în altceva, acest altceva putând fi o altă persoană, un obiect, un fenomen etc., facilitând descoperirea de noi aspecte şi înţelesuri.
Imaginaţia, Procedee imaginative publicat: 2023-06-21T12:09:49+02:00, actualizat: 2023-06-21T13:11:28+02:00 by Colegiu.info