Creativitatea, Factorii intelectuali, Factorii non-intelectuali

Creativitatea

Creativitatea este ansamblul unitar al factorilor subiectivi şi obiectivi care duc la realizarea de către indivizi sau grupuri a unui produs original şi de valoare pentru societate.

Factorii intelectuali

Factorii de influenţă (fluiditate), indentificaţi de către J. Guilford sunt: fluenţa verbală; fluenţa asociaţională; fluenţa expresională; fluenţa ideaţională.

Flexibilitatea gândirii, adică uşurinţa cu care un individ face legături noi între elemente independente, uşurinţa cu care el restructurează anumite seturi de scheme şi anumite clişee. Opusul flexibilităţii îl constituie rigiditatea gândirii, evidenţiată foarte bine de fenomenul fixităţii funcţionale (de exemplu, individul este în imposibilitatea de a găsi noi utilităţi unor obiecte cunoscute, familare).

Originalitatea, care are mai mulţi indicatori, cum ar fi: caracterul neuzual al soluţiiilor, raritatea lor statistică, ingeniozitatea, caracterul surprinzător al unor noi asociaţii dintre cunoştinţele utilizate etc. În concepţia lui Guilford fluiditatea, flexibilitatea şi originalitatea constituie aspecte ale capacităţii de a realiza producţii divergente (noi).

– Referitor la înteligenţă studiile au arătat că nu întotdeauna există o corelaţie pozitivă între nivelul de inteligenţă (valoarea IQ) şi creativitate. Astfel: unii sunt foarte creativi, dar cu un nivel de inteligenţă relativ scăzut (mai ales în domeniul creaţiei artistice); alţii au un coeficient de inteligenţă foarte ridicat, dar nu sunt deloc creativi şi productivi.

Creativitatea, Factorii intelectuali, Factorii non-intelectuali

Imaginaţia, mai ales sub forma imaginaţiei productive sau creatoare (procesele imaginaţiei se desfăşoară în direcţia producerii unor imagini şi combinaţii noi, originale). Creativitatea nici nu poate fi concepută fără existenţa acestui „laborator” de creare de imagini care ulterior pot găsi corespondent în realitate.

Factorii non-intelectuali

Factorii aptitudinali; este vorba, mai ales, de aptitudinile speciale care favorizează desfăşurarea unor tipuri de activităţi cu rezultate supramedii (aptitudini artistice, aptitudini tehnice, aptitudini literare, aptitudini muzicale etc.)

Factorii motivaţionali şi atitudinali; motivaţia, mai ales prin forma motivaţiei intrinseci are o mare importanţă pentru creativitate. Interesul cuiva pentru un anumit domeniu de activitate îl menţine racordat mai tot timpul la acesta. Toată fiinţa lui este orientată către ceea ce-l preocupă, către ceea ce-l atrage. Pe de altă parte, atitudinile mai ales cele creative joacă un rol extrem de importanta în creativitate. Atitudinile creative pot favoriza la rândul lor dezvoltarea aptitudinilor.

Factorii temperamentali; temperamentul persoanei creatoare îşi pune amprenta asupra stilului său creator, la fel şi alţi factori, cum ar fi factorii sociali şi psihosociali.Creativitatea, Factorii intelectuali, Factorii non-intelectuali publicat: 2018-05-10T10:07:16+02:00, actualizat: 2018-05-10T10:11:43+02:00 by Colegiu.info