Factori geoecologi naturali

Poziţia Terrei în sistemul solar

Elementul principal al poziţiei Terrei în sistemul solar îl reprezintă distanţa medie Pământ – Soare, care este de aproximativ 150 000 000 km.

S-a apreciat că dacă nu ar exista atmosfera (sau dacă aceasta ar fi foarte rarefiată), temperatura medie a suprafeţei terestre ar trebui să fie cuprinsă între -10°C şi -15°C; temperatura medie a suprafeţei terestre este, însă, de aproximativ 10°C.

Forma şi dimensiunile Pământului

Forma reală a Pământului, simplificată la un elipsoid sau chiar la o sferă, are influenţe asupra anumitor elemente din mediul înconjurător, cum ar fi:

– datorită formei „sferice”, suprafaţa terestră se încălzeşte inegal; acest fenomen este determinat de unghiul de incidenţă al razelor solare;

– forma turtită a Pământului duce la anumite diferenţe între valorile acceleraţiei gravitaţionale la cei doi poli faţă de ecuator;

– datorită formei Pământului, se realizează un anumit câmp de vizibilitate, denumit orizont.

Mişcarea de rotaţie

O importanţă geologică deosebită o are mişcarea de rotaţie, prin consecinţele ei asupra diferitelor elemente ale mediului înconjurător şi asupra societăţii. Elementele principale ale mişcării de rotaţie sunt: durata (23 ore 56 min.) şi sensul (de la vest la est).

Mişcarea de revoluţie şi de rotaţie a Pământului

Mişcarea de revoluţie

Dintre consecinţele mişcării de revoluţie, menţionăm următoarele:

inegalitatea duratei zilelor şi a nopţilor pe parcursul anului, la diferite latitudini (exceptând Ecuatorul, unde este constantă)

încălzirea inegală a suprafeţei terestre în cursul unui an în raport cu înclinarea axei (şi, de aici, în momentele principale – solstiţii şi echinocţii)

– mişcarea de revoluţie, înclinarea axei şi forma Pământului determină existenţa unor zone termice.

Proprietăţile Terrei

Gravitaţia se manifestă sub multiple aspecte. Este suficient să amintim că existenţa şi evoluţia sistemului solar, a sistemului Pământ – Lună, sunt datorate efectelor forţei de atracţie gravitaţională.

O proprietate fizică importantă, cu multe consecinţe geoecologice, o reprezintă căldura internă a Pământului. Aceasta creşte în medie cu 1°C la 33 m, valoare care se numeşte treaptă geotermică.

Magnetismul terestru este o proprietate a planetei cu anumite consecinţe asupra mediului înconjurător.

Factorii geoecologici din atmosferă

Un factor geoecologic deosebit îl reprezintă modul în care are loc încălzirea suprafeţei terestre din cauza schimburilor de radiaţie (şi căldură) care au loc la suprafaţa ei. Aceasta diferă în latitudine şi în cursul unui an.

Un factor geoecologic foarte important îl constituie circulaţia generală a aerului la nivelul planetei. Rezultatul principal ce rezultă din această circulaţie este tendinţa ei de a uniformiza şi a omogeniza masele de aer şi de a amesteca aerul atmosferic în întregul lui.

Factorii geoecologici din hidrosferă

Hidrosfera este o geosferă fundamentală a Terrei. Apa este un element fundamental al mediului înconjurător şi caracteristicile sale influenţează numeroase fenomene şi procese care îl caracterizează.

Caracteristica cea mai importantă a materiei vii este că aceasta reuşeşte, prin intermediul fotosintezei, să transforme elementele anorganice în substanţe organice. În acest proces de fotosinteză, rolul exclusiv revine plantelor care, utilizând radiaţia solară ca sursă de energie, reuşesc producerea substanţelor organice.

Modul de interacţiune dintre factorii geoecologici naturali este cel mai bine concretizat în sistemul geografic al zonelor de latitudine.Factori geoecologi naturali publicat: 2018-05-06T16:59:48+03:00, actualizat: 2018-05-06T17:50:24+03:00 by Colegiu.info