Materialele organice de sinteză, Compuşii macromoleculari de sinteză, Materialele termoplaste, termorigide, elastice

Materialele organice de sinteză

În viaţa cotidiană, utilizăm tot mai multe materiale organice de sinteză din care sunt confecţionate multe dintre obiectele necesare nouă (obiecte de îmbrăcăminte, de încălţăminte şi marochinărie, de mobilier, ambalaje etc.).

Compuşii macromoleculari de sinteză

Componenţii principali ai acestor materiale sunt compuşii macromoleculari de sinteză.

Moleculele lor sunt formate, de la caz la caz, din sute sau mii de atomi de carbon.

Proprietăţile compuşilor macromoleculari depind de mai multe aspecte de structură printre care:
compoziţia chimică şi masa moleculară
structura filiformă sau tridimensională a macromoleculelor
orientarea macromoleculelor etc.

După principalele lor proprietăţi, compuşii macromoleculari se clasifică în: materiale termoplaste, materiale termorigide şi materiale elastice.

Materiale organice de sinteză, Compuşii macromoleculari de sinteză, Materialele termoplaste, Materialele termorigide, Materialele elastice

Materialele termoplaste

Materialele termoplaste, numite în general mase plastice, au macromolecule filiforme care sunt asociate între ele prin interacţiuni intermoleculare slabe.

Aceste materiale se înmoaie la încălzire şi pot fi prelucrate cu uşurinţă. La răcire, se solidifică păstrând forma în care au fost modelate.

În general, aceşti compuşi macromoleculari se dizolvă în anumiţi solvenţi, după ce, mai întâi, s-au înmuiat, înglobând în masa lor o cantitate mare de solvent.

Materialele termorigide

Materialele termorigide, numite, în general, răşini, prezintă o reţea tridimensională în care atomii sunt uniţi prin legături covalente.

Aceste materiale nu se topesc şi sunt insolubile.

Materialele elastice

Materiale elastice, numite elastomeri, au macromolecule cate se pot încolăci. Sub acţiunea unor forţe exterioare, aceste materiale se alungesc şi revin la forma iniţială după încetarea acţiunii exterioare.Materialele organice de sinteză, Compuşii macromoleculari de sinteză, Materialele termoplaste, termorigide, elastice publicat: 2018-06-12T15:30:07+02:00, actualizat: 2018-06-12T15:30:07+02:00 by Colegiu.info