Predica de pe munte – Cele nouă Fericiri

Legea Noului Testament este cuprinsă în aşa-zisa Predică de pe munte, sintetizată în cele 9 Fericiri.

Treptele Fericirii

1. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.

Cei săraci cu duhul sunt cei smeriţi. Dar ce este smerenia? A fi smerit înseamnă să-ţi cunoşti locul tău; în faţa lui Dumnezeu, a semenilor, având o mărturie dreaptă a conştiinţei de sine.

2. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Starea de păcat a sufletului aduce omului suferinţă. Iar suferinţa naşte întristarea. Cuprins de întristare, omul caută o soluţie, o ieşire din acest impas şi cere ajutorul lui Dumnezeu, în rugăciune.

3. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

Blândeţea descoperă acea împăcare lăuntrică a omului cu ceea ce îl înconjoară. „Ea este o altă virtute ce trebuie să împodobească personalitatea creştinului. Blândeţea creează ambianţa raporturilor fireşti cu aproapele.”(Pr. Vasile Răducă).

4. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura.

A căuta dreptatea înseamnă a tânji după bine, urmând voia lui Dumnezeu. Expresiile „flămânzire” şi „însetare” arată dorinţa omului de a înainta spre desăvârşire.

Înălţarea Mântuitorului Hristos la cer

5. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

A avea milă înseamnă a avea un suflet bun. Milostenia reprezintă concretizarea iubirii în faptă.

6. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Inima este locul tainic al trăirii fiecăruia, este adâncul unui om. Ce înseamnă a avea inima curată? A elibera sufletul de orice păcat. Cel curat cu inima nu va gândi rău despre aproapele său şi nici nu va simţi ceva împotriva lui.

7. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Pacea întregii lumi este o reflectare a împăcării lăuntrice a omului. Această pace interioară nu este o performanţă individuală, ci vine dintr-o rugăciune atentă către Dumnezeu şi o relaţie bună cu ceilalţi.

8. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor.

9. Fericiţi veţi fi când din pricina Mea, vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

Înainte de jertfa Sa, Mântuitorul a vestit ucenicilor că vor fi prigoniţi. „Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15, 20). Şi într-adevăr, martirii din toate epocile însângerate, de la primele secole până la ororile comunismului, sunt dovada sacrificiului pentru Hristos.


Predica de pe munte – Cele nouă Fericiri publicat: 2018-10-24T18:27:47+03:00, actualizat: 2018-10-24T19:04:00+03:00 by Colegiu.info