Motivaţia, Funcţiile motivaţiei, Tipuri de motivaţie

Motivaţia

Motivaţia este ansamblul stimulilor interni care determină comportamentul.

Dacă până acum, când utilizam noţiunea de stimul ne refeream la obiecte externe, de data aceasta avem în vedere stimuli din interior care îl determină pe om să întreprindă acţiuni de căutare şi apropiere sau de evitare şi respingere a unor obiecte sau persoane.

Motivaţia este ansamblul stărilor de necesitate ale organismului care orientează şi dirijează comportamentul pe direcţia satisfacerii lor.

Funcţiile motivaţiei

– Funcţia de activare internă difuză şi de semnalizare a unui dezechilibru fiziologic sau psihologic.

– Funcţia de declanşare a acţiunilor efective asigură pregătirea şi punerea în disponibilitate a verigilor motorii, activatorii, în vederea satisfacerii stării de necesitate.

– Funcţia de direcţionare constă în orientarea şi centrarea atenţiei pe scop, pe obiectiv; lipsa ei face că motivaţia să rămână dezordonată, haotică, să se consume în gol.

– Funcţia de susţinere şi energizare presupune menţinerea în activitate a comportamentului declanşat până la consumarea adecvată a stării de necesitate.

Motivaţia, Funcţiile motivaţiei, Tipuri de motivaţie

Tipuri de motivaţie

Motivaţia este o noţiune umbrelă cu o sferă extrem de extinsă, în interiorul ei încadrându-se diferite tipuri, cele mai cunoscute fiind: trebuinţele, motivele, interesele, convingerile, idealurile, concepţia despre lume şi viaţă.

Trebuinţele sunt structuri motivaţionale bazale şi fundamentale ale personalităţii, forţele ei motrice cele mai puternice reflectând, cel mai pregnant, echilibrul biopsihosocial al omului în condiţiile solicitărilor mediului extern.

Motivele constituie reactualizări şi transpuneri în plan subiectiv ale stărilor de necesitate.

Interesele reprezintă orientări selective, relativ stabile şi active spre anumite domenii de activitate.

Convingerile sunt idei adânc implantate în structura personalităţii, puternic trăite afectiv, care împing, impulsionează spre acţiune.

Concepţia despre lume şi viaţă constituie o formaţiune motivaţională cognitiv-valorică de maximă generalitate, ce cuprinde ansamblul părerilor, ideilor şi teoriilor despre om, natură şi societate.Motivaţia, Funcţiile motivaţiei, Tipuri de motivaţie publicat: 2022-10-11T15:39:37+03:00, actualizat: 2022-10-11T16:47:02+03:00 by Colegiu.info