Preţul, Structura costurilor, Costurile de concepţie, producţie, distribuţie şi promovare, Preţul de vânzare

Preţul

Realizarea conceptului de produs, cu toate detaliile sale, presupune ca moment esenţial determinarea preţului de vânzare. Desigur, dacă în general semnificaţia acestui concept este aceeaşi, calcularea sa efectivă trebuie să ia în discuţie condiţiile specifice ale activităţii economice desfăşurate. Astfel componentele sale vor fi diferite în cazului unui producător, al unui comerciant en-gros sau a unui comerciant cu amănuntul.

Succesul unei societăţi comerciale depinde de politica sa de preţ, deciziile luate în acest sens determinând rentabilitatea acelei activităţi economice. Condiţia de determinare a preţurilor de vânzare adecvate situaţiei economice este existenţa unui sistem corect de contabilizare a costurilor.

Structura costurilor

1. Costurile de concepţie

În această categorie sunt cuprinse toate costurile legate de activităţile desfăşurate din momentul în care a demarat elaborarea conceptului de produs şi până la realizarea acestuia ca prototip, inclusiv punerea la punct a proceselor de producţie.

Aceste costuri nu sunt repetitive în raport cu un anumit produs decât în măsura în care se reelaborează acel produs.

2. Costurile de producţie

Costurile de producţie includ toate costurile presupuse de multiplicarea produsului, astfel încât să devină posibilă comercializarea sa pe piaţă. Aceste costuri se împart în două mari categorii:

2.1. Costurile de producţie fixe

Sunt incluse aici toate costurile care, pe termen scurt, nu se modifică ca volum în funcţie de modificarea producţiei (amortizarea capitalului fix, chiriile, salariile personalului administrativ, cheltuielile de întreţinere, dobânzile, iluminatul, încălzirea etc.).

Producţie, Costuri, Volum vânzări, Pierdere / Profit

2.2. Costurile de producţie variabile

Acestea cuprind toate acele costuri care se modifică în funcţie de volumul producţiei (cheltuielile cu materii prime şi materiale, salariile personalului direct productiv, combustibilii şi energia pentru producţie etc.).

3. Costurile de distribuţie

Costurile de distribuţie sunt cheltuielile care sunt legate de depozitarea, transportul şi vânzarea produselor (ţinând cont de criteriul utilizat la categoria costurilor de producţie, modificarea în funcţie de volumul producţiei, se poate face şi aici diferenţa între costuri de distribuţie fixe şi costuri de distribuţie variabile).

4. Costurile de promovare

Acestea cuprind toate costurile legate de publicitate, facilităţi acordate cumpărătorilor sau distribuitorilor, stimulente etc.

Preţul de vânzare

Structura costurilor unei societăţi comerciale îi precizează acesteia, preţul minim de vânzare, în timp ce piaţa pe care acţionează generează un preţ maxim de vânzare, respectiv preţul dincolo de care cumpărătorii nu mai sunt dispuşi să plătească preţul cerut.

Preţul final, cel cu care produsul se va vinde pe piaţă, trebuie să se plaseze în intervalul delimitat de aceste preţuri, în funcţie de obiectivele urmărite de societatea comercială.

Scopul producătorului în stabilirea preţului de vânzare final este descoperirea acelei combinaţii de costuri care, generând un preţ de vânzare, va conduce în cele din urmă la o maximizare a vânzărilor sale.Preţul, Structura costurilor, Costurile de concepţie, producţie, distribuţie şi promovare, Preţul de vânzare publicat: 2022-08-11T13:14:19+03:00, actualizat: 2022-08-11T14:28:53+03:00 by Colegiu.info