Influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei


I. Influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei


Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismelor, inclusiv fotosinteza.

Cunoscând aceste influenţe, putem interveni în mod conştient în viaţa plantelor pentru a:

a) mări intensitatea fotosintezei;

b) creşte producţia vegetală.I. Influenţa luminii asupra fotosintezei


Lumina reprezintă sursa de energie pentru fotosinteză.


1. Fotosinteza în funcţie de valoarea iluminării


a) până la 50.000 de lucşi:

intensitatea luminii creşte;

creşte fotosinteza;

la început mai rapid;

apoi mai lent.b) între 50.000 şi 100.000 de lucşi:

fotosinteza rămâne constantă.


c) peste 100.000 de lucşi:

fotosinteza scade.

– – din cauza leziunilor celulare produse de lumina în exces.2. Fotosinteza plantelor adaptate la umbră

Plantele adaptate la umbră:

a) ating platoul de maxim al fotosintezei la intensităţi mai mici ale luminii.

b) au frunze mai subţiri;

c) au cloroplaste mai mari;

d) au mai multă clorofilă.3. Fotosinteza în funcţie de culoarea luminii

Culoarea luminii corespunde lungimii de undă a radiaţiei luminoase.

Ea influenţează fotosinteza deoarece clorofila absoarbe cel mai bine radiaţia corespunzătoare luminii roşii.

Algele brune şi cele roşii sunt adaptate la viaţa în adâncuri.

Ele au pigmenţi care absorb mai bine radiaţia corespunzătoare luminii verzi şi albastre care pătrunde până la acest nivel.II. Influenţa temperaturii asupra fotosintezei


Diferite specii sunt adaptate la regimuri termice diferite, caracteristice regimurilor geografice de origine.

La unele specii fotosinteza are loc la temperaturi minime puţin peste 0ºC.

Peste temperatura optimă, fotosinteza scade din cauza alterării enzimelor şi structurii cloroplastelor.

Molidul şi grâul continuă fotosinteza chiar şi la temperaturi uşor negative.Lumina, sursă de energie pentru fotosinteză

Lumina, sursă de energie pentru fotosinteză


III. Influenţa umidităţii asupra fotosintezei


1. Deficitul de apă

a) creşte vâscozitatea citoplasmei;

b) încetineşte circulaţia moleculelor necesare fotosintezei.


La plantele ofilite, stomatele se închid împiedicând pătrunderea CO2 în frunze.2. Excesul de apă

a) măreşte volumul celulelor;

b) micşorează spaţiile intercelulare;

c) limitează circulaţia gazelor în frunze;

d) scade fotosinteza.3. Hidratarea optimă

Hidratarea optimă este de:

70 – 80% din capacitatea de reţinere a apei.


IV. Influenţa concentraţiei CO2 asupra fotosintezei


1. Concentraţia CO2 de 0,01%

Limita inferioară a concentraţiei CO2 la care fotosinteza poate avea loc este în jur de 0,01%.2. Concentraţia CO2 peste 0,03%

Creşterea concentraţiei CO2 peste valoarea medie atmosferică (0,03%) duce la sporirea fotosintezei.


3. Concentraţia CO2 peste 2 – 5%

Peste 2 – 5%, CO2 devine toxic.

Concentraţii mari nu se pot obţine decât în spaţii inchise.V. Influenţa sărurilor minerale asupra fotosintezei


Ionii minerali participă direct sau indirect la sinteza substanţelor organice.


De exemplu:

a) fără ioni azotaţi nu se pot sintetiza proteine;

b) fără fosfaţi nu se pot produce acizi nucleici etc.Plantele extrag din sol:

a) cantităţi mari de N, P, şi K;

b) cantităţi moderate de S, Ca, Mg, Na, Fe;

c) cantităţi infime din alte elemente: Cu, Zn, Mn, B etc.


Când unul sau altul dintre elementele necesare este insuficient:

apar boli fiziologice specifice.


Carenţele minerale:

a) scad fotosinteza;

b) scad recoltele.
Influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei publicat: 2023-11-13T11:23:22+02:00, actualizat: 2023-11-13T12:05:42+02:00 by Colegiu.info