Corespondenţa privată şi oficială

Corespondenţa este un schimb de scrisori între două sau mai multe persoane.

Telegrama

Telegrama este o comunicare (scurtă) la distanţă transmisă prin mijloacele cele mai rapide (telegraf, telefon). Dacă este expediată de la un oficiu poştal, este necesară completarea unui formular. Dacă este transmisă prin telefon, prin intermediul unui serviciu special, se dictează.

E-mailul

E-mailul (poşta electronică) este o modalitate modernă de a coresponda. Pentru aceasta însă este necesară o conexiune la internet. Formularul este în limba engleză şi are următoarele rubrici:
– To: [adresa destinatarului]
– From: [adresa expeditorului: se imprimă automat]
– Subject: [completarea nu este obligatorie; reprezintă o formulare scurtă despre conţinutul mesajului]
– Cc: [se completează în cazul în care acelaşi mesaj se doreşte a fi expediat şi altor destinatari, vizibili pentru ceilalţi]
– Bcc: [se completează în cazul în care se doreşte ca mesajul să fie expediat şi altor destinatari, invizibili pentru ceilalţi]
– Attached: [oferă posibilitatea ataşării unui document aflat într-un fişier al computerului]
– În scrierea mesajului se foloseşte alfabetul limbii engleze (fără diacritice).

E-mail

SMS-ul

SMS este abrevierea pentru „Short message sent”, prin care se desemnează scurte mesaje transmise prin intermediul telefonului mobil.

Biletul

Biletul este o scrisoare de câteva rânduri prin care se transmit, de obicei într-un limbaj informal, scurte comunicări (informaţii, întrebări, rugăminţi etc.).

Cartea poştală

Cartea poştală (vederea) este un tip de corespondenţă realizat pe un suport de carton care are pe una dintre feţe imprimată o imagine, iar pe verso, un spaţiu pentru adresă şi timbru şi un alt spaţiu, mai restrâns, rezervat pentru scrierea textului. Cartea poştală nu se pune în plic.

Scrisoarea

Scrisoarea este un text prin care un emiţător comunică unui destinatar informaţii, exprimă sentimente, opinii, atitudini, mulţumeşte pentru ceva, face o invitaţie etc.

Corespondenţa privată / oficială

Corespondenţa privată poate fi familială, de dragoste, amicală.
Corespondenţa oficială este cea adresată unor instituţii sau unui partener de afaceri.

Convenţiile unei scrisori

Convenţiile unei scrisori, presupun, în ordine: indicarea datei şi a locului, formula de adresare, [introducere], cuprinsul, formula de încheiere, semnătura, [post-scriptum/P.S.].

– atenţie la aşezarea în pagină a textului şi, nu în ultimul rând, la alegerea tipului de hârtie
data şi locul se scriu, de regulă, în colţul din dreapta, sus
formula de adresare este coborâtă cu cel puţin 2-3 centimetri faţă de marginea de sus a paginii şi se scrie, de regulă, la mijlocul rândului
– între formula de adresare şi [introducere]/cuprins se lăsă tot un spaţiu de 2-3 centimetri şi se foloseşte alineatul
formula de încheiere se plasează în dreapta paginii şi se desparte de semnătura prin virgulă
– semnătura se aşază un rând mai jos
– post-scriptumul poate fi marcat distinct prin abrevierea P.S. sau printr-un rând liber, după semnătură.

Pentru corespondenţa oficială este necesară obligatoriu o coală albă, de format A4 (ministerială).
În cazul corespondenţei private, alegerea hârtiei (format, culoare etc.) este dependentă de partener şi context.Corespondenţa privată şi oficială publicat: 2020-06-03T09:29:39+02:00, actualizat: 2020-06-03T10:21:38+02:00 by Colegiu.info