Factorii mutageni, Mutaţiile


I. Factorii mutageni


1. Ce sunt factorii mutageni

Factorii mutageni sunt factorii care induc modificări în:

a) structura materialului genetic.

b) funcţia materialului genetic.2. Clasificarea factorilor mutageni

După natura lor, factorii mutageni se clasifică în:

a) factori mutageni fizici;

b) factori mutageni chimici;

c) factori mutageni biologici.


3. Factorii mutageni fizici

Factorii mutageni fizici sunt reprezentaţi prin:


a) şocurile termice

reci;

calde.b) radiaţiile neionizante

ultraviolete;

infraroşii.


c) radiaţiile ionizante

electromagnetice;

corpusculare.d) forţa de acceleraţie etc.


4. Factorii mutageni chimici

Factorii mutageni chimici sunt reprezentaţi printr-o gamă extrem de variată de substanţe chimice, foarte diferite ca structură şi mod de acţiune.

Din grupul lor fac parte:

a) analogi ai bazelor azotate;

b) acidul nitros;

c) unii coloranţi;

d) unele antibiotice etc.5. Factorii mutageni biologici

Factorii mutageni biologici sunt reprezentaţi prin unele:

a) virusuri;

b) micoplasme etc.

Acestea induc modificări ale materialului genetic.II. Mutaţiile


1. Ce sunt mutaţiile

Mutaţiile sunt:

modificările induse în structura şi funcţia materialului genetic,

– – ca urmare a acţiunii unui factor mutagen.2. Mutaţiile naturale / artificiale

După modul de apariţie, mutaţiile pot fi:

a) naturale (apărute în mod spontan, fără intervenţia omului);

b) artificiale (apărute prin utilizarea factorilor mutageni).


3. Mutaţiile somatice / gametice

După tipul de celule afectate există mutaţii:

a) somatice (afectează celulele somatice);

b) gametice (afectează gameţii).4. Mutaţiile genice / cromozomale / genomice

După cantitatea de material genetic afectat, mutaţiile pot fi:


a) genice

afectează ordinea nucleotidelor din molecula de ADN.


b) cromozomale

– reprezintă modificări în forma, structura şi funcţia cromozomilor.c) genomice

afectează anumiţi cromozomi care pot fi în plus sau în minus (aneuploidia);

afectează întregul genom (poliploidia).


5. Aneuploidia

Aneuploidia constă în prezenţa în celulele somatice a 1, 2 cromozomi în plus sau în minus (2n ± 1, 2).

Este determinată de fenomenul de nondisjuncţie cromozomală sau de alte cauze.Autopoliploidia

Autopoliploidia


6. Poliploidia

Poliploidia constă în:

a) multiplicarea propriului genom (autopoliploidia);

b) multiplicarea numărului de cromozomi ai unui hibrid interspecific (alopoliploidia).


Formele poliploide prezintă caracteristici precum:

a) fenomenul de gigantism;

b) o mai mare rezistenţă la factorii de stres.
Factorii mutageni, Mutaţiile publicat: 2023-12-07T10:44:33+02:00, actualizat: 2023-12-07T11:26:06+02:00 by Colegiu.info