Factorii mutageni, Mutaţiile

Factorii mutageni

Factorii mutageni sunt factorii care induc modificări în structura şi funcţia materialului genetic. După natura lor, ei sunt factori mutageni fizici, chimici sau biologici.

Factorii mutageni fizici

Factorii mutageni fizici sunt reprezentaţi prin şocuri termice (reci sau calde), radiaţiile neionizante (radiaţiile ultraviolete şi radiaţiile infraroşii), radiaţiile ionizante (radiaţiile electromagnetice şi radiaţiile corpusculare), forţa de acceleraţie etc.

Factorii mutageni chimici

Factorii mutageni chimici sunt reprezentaţi printr-o gamă extrem de variată de substanţe chimice, foarte diferite ca structură şi mod de acţiune. Din grupul lor fac parte analogi ai bazelor azotate, acidul nitros, unii coloranţi, unele antibiotice etc.

Factorii mutageni biologici

Factorii mutageni biologici sunt reprezentaţi prin unele virusuri, micoplasme etc., care induc modificări ale materialului genetic.

Autopoliploidia

Mutaţiile

Mutaţiile sunt modificările induse în structura şi funcţia materialului genetic, ca urmare a acţiunii unui factor mutagen.

Mutaţiile naturale, artificiale

După modul de apariţie, mutaţiile pot fi naturale (apărute în mod spontan, fără intervenţia omului) şi artificiale, apărute prin utilizarea factorilor mutageni.

Mutaţiile somatice, gametice

După tipul de celule afectate există:
– mutaţii somatice (afectează celulele somatice)
– mutaţii gametice (afectează gameţii).

Mutaţiile genice, cromozomale, genomice

După cantitatea de material genetic afectat, mutaţiile pot fi genice, cromozomale şi genomice.
– Mutaţiile genice afectează ordinea nucleotidelor din molecula de ADN.
– Mutaţiile cromozomale reprezintă modificări în forma, structura şi funcţia cromozomilor.
– Mutaţiile genomice afectează anumiţi cromozomi care pot fi în plus sau în minus (aneuploidia) sau întregul genom (poliploidia).

Aneuploidia constă în prezenţa în celulele somatice a 1, 2 cromozomi în plus sau în minus, (2n ± 1, 2). Este determinată de fenomenul de nondisjunctie cromozomală sau de alte cauze.

Poliploidia constă în multiplicarea propriului genom (autopoliploidia) sau multiplicarea numărului de cromozomi ai unui hibrid interspecific (alopoliploidia). Formele poliploide prezintă caracteristici precum fenomenul de gigantism şi o mai mare rezistenţă la factorii de stres.Factorii mutageni, Mutaţiile publicat: 2021-01-18T19:44:33+02:00, actualizat: 2021-01-18T20:16:22+02:00 by Colegiu.info