Datoriile creştinului


I. Dobândirea mântuirii


Scopul vieţii fiecărui creştin este dobândirea mântuirii.

Pentru a ajunge însă la împlinirea acestui ideal, creştinul trebuie:

a) să îndeplinească o seamă de îndatoriri;

b) să-şi îndrepte viaţa după voia lui Dumnezeu.II. Datoriile creştinismului


Datoriile creştinismului sunt îndreptate spre:

a) Dumnezeu;

b) sine;

c) semeni;

d) întreaga creaţie.1. Datorii faţă de Dumnezeu

Prima datorie a creştinului este de a-L iubi pe Dumnezeu;

Creatorul;

Binefăcătorul;

Sfinţitorul;

Judecătorul.Credinciosul are datoria de a-I sluji Lui după toate puterile sale.

Omul intră în comuniune cu Dumnezeu şi tinde să ajungă la asemănarea cu El.

Acest lucru este posibil prin practicarea virtuţilor.


2. Datorii faţă de sine

Creştinul are datorii şi faţă de sine însuşi.

În primul rând trebuie să ne îngrijim de sufletul nostru:

Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?Nu trebuie neglijată însă nici grija faţă de trup.

Este firesc şi natural:

Nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica.


3. Datorii faţă de aproapele

În convorbirea cu învăţătorul de Lege, Mântuitorul îi spune:

iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.Am văzut din Pilda samarineanului milostiv că aproapele nostru nu este doar:

a) fratele nostru trupesc;

b) părinţii;

c) rudele;

d) cei foarte apropiaţi nouă.


Aproapele nostru este şi cel care are nevoie de sprijin.4. Datorii faţă de familie

În cadrul vieţii de familie vorbim despre datorii:

a) între soţi;

b) între părinţi şi copii.


Soţii sunt datori să trăiască în înţelegere, păstrând făgăduinţa fidelităţii pe care au depus-o în faţa Sfântului Altar.


Părinţii trebuie să le creeze copiilor lor condiţiile necesare de creştere şi dezvoltare trupească, asigurându-le hrana, locuinţa, îmbrăcămintea şi să aibă grijă de formarea lor duhovnicească.Copiii trebuie să dea ascultare sfaturilor primite de la părinţii lor, iar la vreme de boală, neputinţă sau bătrâneţe să le acorde ajutor şi îngrijire.


5. Datorii faţă de Biserică

Creştinul are datorii faţă de Biserică.

El trebuie să fie statornic în dragoste curată şi tare faţă de Biserică.

Şi aceasta pentru că Biserica:

a) l-a născut la viaţă în Hristos prin Sfânta Taină a Botezului;

b) îl creşte duhovniceşte prin celelalte Sfinte Taine.6. Datorii faţă de neam şi patrie

Un adevărat credincios al Bisericii Ortodoxe trebuie să ştie că are datorii şi faţă de:

a) marea familie din care face parte;

b) neamul său;

c) ţara în cuprinsul căreia îşi desfăşoară activitatea.Datoriile creştinului

Datoriile creştinului


7. Datorii faţă de natură şi lumea înconjurătoare

Datoriile faţă de natură se exprimă prin:

a) îngrijire;

b) păstrare;

c) înfrumuseţare.


Natura reprezintă darul lui Dumnezeu pentru oameni.III. Îndeplinirea datoriilor


Fiecare creştin trebuie să-şi îndeplinească aceste datorii:

a) cu toată convingerea;

b) cu dăruire;

c) nu de frica pedepsei;

d) din conştiinţa iubirii lui Dumnezeu.
Datoriile creştinului publicat: 2023-10-31T13:53:03+02:00, actualizat: 2023-10-31T15:37:12+02:00 by Colegiu.info