Hazardele endogene

Vulcanismul

Vulcanismul este reprezentat prin fenomene legate de explozii şi cutremure. El este însoţit de hazarde seismice, fiind deosebit de violent.

Acest tip de hazard a fost printre primele consemnate de istorie (dispariţia oraşului Pentapolis – 1900 î.H., erupţia vulcanului Vezuviu – 79 î.H., continuând cu vulcanul Krakatau – Indonezia – 1883 şi Pinatubo – 1991).

Urmările dezastruoase ale manifestărilor vulcanice sunt materiale incandescente constituite din:
cenuşa, care se întinde pe areale mari, iar prin combinarea cu apă generează torenţi noroioşi;
toxicitatea gazelor bogate în dioxid de sulf, carbon, a cenuşilor cu fluor este extrem de periculoasă şi poate contribui la apariţia ploilor acide sau la degradarea vegetaţiei;
lave şi fragmente de roci, care produc pagube mari locuinţelor, infrastructurii, suprafeţele  agricole, vieţilor oamenilor etc.

Hazardele endogene

Cutremurele

Cutremurele sunt mişcări telurice scurte, determinate de acumularea unor energii interne mari. Seismele însoţesc tectonica plăcilor, subplăcilor sau vulcanismul.

Ele pot fi generate şi de cauze antropice prin injectarea de fluide în litosferă, construirea unor rezervoare de apă, efectuarea de teste nucleare sau cosmice datorate impactului cu meteoriţi sau comete.

Din cele circa 500.000 de mişcări seismice înregistrate anual, doar 0,2% pot provoca pagube. Energia eliberată declanşează avalanşe şi valuri seismice, produce modificări ale mediului natural şi antropic în funcţie de intensitatea şi de modul de propagare a undelor, cu pierderi umane şi economice.

Cele mai dese cutremure au loc în centura alpină europeană, sud-asiatică şi centura circumpacifică, unde există mari cocentratii de populaţii şi de aşezări.

Cele mai mari cutremure din ultimii zece ani au avut loc în Japonia, în 1997, care a provocat dispariţia a 3500 de persoane în Kobe; în Turcia, în 1999, când în Izmir au fost 17.000 de victime; în India, în 2001, când au murit 20000 de oameni; în Sumatera, în 2004, când au dispărut 283.106 persoane, şi în Pakistan, în 2005, când au fost 80.361 de victime etc.

Cel mai mare seism s-a înregistrat în 1556, în provincia Shansi (China), când au dispărut 830.000 de persoane.Hazardele endogene publicat: 2018-09-15T14:38:23+03:00, actualizat: 2018-09-15T14:39:06+03:00 by Colegiu.info