Punctele de suspensie, Linia de pauză, Punctul, Paranteza, Apostroful, Ghilimelele


Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie

în înţelegerea mesajelor scrise:


1. Punctele de suspensie

Punctele de suspensie indică o pauză mare în cursul vorbirii.


Punctele de suspensie:

a) nu marchează sfârşitul unui enunţ;

b) indică doar întreruperea fluxului vorbirii.2. Linia de pauză


a) linia de pauză, ca semn de punctuaţie

serveşte, în interiorul propoziţiei sau al frazei, la:

– – delimitarea cuvintelor şi construcţiilor incidente;

– – delimitarea unor părţi de propoziţie sau a unor propoziţii întregi;

– – – în aceste cazuri suprapunându-se funcţiilor virgulei şi ale parantezelor.


b) linia de pauză, ca semn ortografic

se foloseşte la scrierea unor cuvinte compuse;

– – formate dintr-un termen simplu şi altul compus;

– – formate din doi termeni compuşi;

– – – în cazurile în care termenii componenţi se scriu cu cratimă.3. Punctul

Punctul este semn de punctuaţie când marchează:

a) pauza care se face între propoziţiile sau frazele independente ale unui text;

b) încheierea unei unităţi lexicale.


Punctul este semn ortografic când marchează o abreviere.4. Paranteza

Paranteza marchează, în general:

un adaos în interiorul unei propoziţii sau al unei fraze.


Fiind vorba de un adaos explicativ, parantezele îndeplinesc uneori funcţiile:

a) liniei de pauză;

b) virgulei.Cel mai des întrebuinţate sunt:

a) parantezele rotunde ( );

b) parantezele drepte [ ].


Se mai folosesc şi parantezele unghiulare < >.

Uneori funcţia parantezelor este preluată de bare / /.5. Apostroful

Apostroful este un semn de ortografie care marchează:

a) căderea accidentală în rostire a unor sunete;

b) absenţa primelor cifre ale notaţiei unui an.


Punctele de suspensie, Linia de pauză, Punctul,

Paranteza, Apostroful, Ghilimelele

Punctele de suspensie, Linia de pauză, Punctul, Paranteza, Apostroful, Ghilimelele6. Ghilimelele

Ghilimelele (semnele citării) se folosesc, de obicei, pentru a marca:

reproducerea întocmai a unui enunţ scris de altcineva.


În punctuaţia românească se folosesc două tipuri de ghilimele:

a) „…”;

b) <<…>>.

– acestea din urmă numite şi ghilimele franceze sau ascuţite.
Punctele de suspensie, Linia de pauză, Punctul, Paranteza, Apostroful, Ghilimelele publicat: 2023-11-14T07:04:43+02:00, actualizat: 2023-11-14T08:22:15+02:00 by Colegiu.info