Logistica comercială, Componentele logisticii comerciale, Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă

Logistica comercială

Logistica comercială, sau logistica de piaţă, priveşte deplasarea fizică a produselor între producător şi consumatorul de pe piaţa-ţintă, cu toate activităţile adiacente presupuse de acest proces.

Componentele logisticii comerciale

Principalele componente ale logisticii comerciale se referă la:

Transportul produselor

Decizia privind transportul produselor are o relevanţă deosebită, costurile antrenate de transport fiind de obicei mari, dar, de asemenea, poate fi vorba de livrarea la timp a produselor, de transportarea lor în condiţii optime (mai ales în cazul celor perisabile) etc.

Controlul stocurilor

Pieţele-ţintă trebuie aprovizionate într-un ritm constant, apt să acopere şi fluctuaţiile cererii, fără însă ca stocurile (care reprezintă resurse blocate) să ajungă să încurce desfăşurarea efectivă a activităţii; de altfel, stocurile sunt generatoare de costuri: costuri de stocare propriu-zisă, costurile de lansare a comenzilor, costurile generate de lipsa stocurilor etc.

Logistica comercială, Componentele logisticii comerciale, Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă

Depozitarea

Depozitarea cuprinde acţiunile de recepţie cantitativă, recepţie calitativă, păstrare şi protejare, sortare, pregătire pentru expediere etc.

Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă

Strategiile utilizate pentru logistica comercială sau de piaţă trebuie să derive din strategiile de activitate proprii societăţii comerciale, ceea ce înseamnă că, deşi sunt relevante, nu trebuie să se ţină seama doar de considerentele de cost.

O contribuţie importantă la succesul oricărei firme o are sistemul logistic, aşa încât perpectiva trebuie să fie una integrată, chiar şi atunci când costurile sunt poate puţin mai mari.Logistica comercială, Componentele logisticii comerciale, Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă publicat: 2022-10-05T08:00:55+03:00, actualizat: 2022-10-05T09:55:12+03:00 by Colegiu.info