Logistica comercială, Componentele logisticii comerciale, Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă


I. Logistica comercială


Logistica comercială, sau logistica de piaţă, priveşte:

deplasarea fizică a produselor între producător şi consumatorul de pe piaţa-ţintă,

– – cu toate activităţile adiacente presupuse de acest proces.II. Componentele logisticii comerciale

Principalele componente ale logisticii comerciale se referă la:


1. Transportul produselor

Decizia privind transportul produselor are o relevanţă deosebită, fiind vorba de:

a) costurile antrenate de transport (care sunt de obicei mari);

b) livrarea la timp a produselor;

c) transportarea în condiţii optime a produselor (mai ales în cazul celor perisabile) etc.2. Controlul stocurilor

Pieţele-ţintă trebuie aprovizionate:

a) într-un ritm constant;

b) să acopere fluctuaţiile cererii;

c) fără ca stocurile (care reprezintă resurse blocate) să încurce desfăşurarea activităţii.


De altfel, stocurile sunt generatoare de costuri:

a) de stocare propriu-zisă;

b) de lansare a comenzilor;

c) generate de lipsa stocurilor etc.3. Depozitarea

Depozitarea cuprinde acţiunile de:

a) recepţie cantitativă;

b) recepţie calitativă;

c) păstrare;

d) protejare;

e) sortare;

f) pregătire pentru expediere etc.Depozitare

Depozitare


III. Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă


Strategiile utilizate pentru logistica comercială sau de piaţă trebuie:

a) să derive din strategiile de activitate proprii societăţii comerciale;

b) nu trebuie să se ţină seama doar de considerentele de cost.


O contribuţie importantă la succesul oricărei firme o are sistemul logistic.

Perpectiva trebuie să fie una integrată, chiar şi atunci când costurile sunt poate puţin mai mari.
Logistica comercială, Componentele logisticii comerciale, Strategiile utilizate pentru logistica de piaţă publicat: 2024-01-03T09:00:55+02:00, actualizat: 2024-01-03T10:49:20+02:00 by Colegiu.info