Mediul pădurilor de conifere (clima, solurile, speciile vegetale şi animale, impactul antropic)

Pădurile de conifere

În Europa, Asia şi America de Nord, până la 60°…65° lat., se întind pădurile de conifere şi înaintează spre sud, până la 50°…55° lat., unde intră în amestec cu specii de foioase.

Mediul pădurilor de conifere

Clima

Climatul rece de iarnă, cu geruri puternice şi zăpezi de lungă durată, alternează cu veri relativ calde, mai scurte, ale căror temperaturi variază între 12° şi 20°C.

Temperatura medie a lunii celei mai reci coboară sub -40°C, în timp ce minimele absolute au coborât până la -78°C la Oimeakon, în Siberia.

Îngheţul este posibil şi în sezonul cald. Dezgheţul afectează doar pătura superioară a solului, întrucât substratul este îngheţat până la 300-400 m adâncime.

Solurile

Solurile sunt puternic podzolite, acide şi slab fertile.

Speciile vegetale şi animale

Speciile vegetale dominante în pădurea canadiană sunt: molidul negru, cu înălţimi de până la 60 de metri, pinul, bradul de balsam, laricele, mesteacănul, iar cele animale: renul, cerbul, ursul negru, lutra, râsul, castorul, bizonul.

Mediul pădurilor de conifere (clima, solurile, speciile vegetale şi animale, impactul antropic)

În pădurea eurosiberiană cresc molidul european, molidul finlandez, molidul siberian, pinul european şi pinul laponic, bradul siberian, zâmbrul, lariţa, bradul alb în amestec cu foioase: mesteacăn şi plop tremurător.

În mediul forestier eurosiberian sunt frecvente mamifere: elanul siberian, renul de pădure, căprioara, ursul brun, jderul, hermelina, nevăstuica, zibelina, veveriţa, râsul, lemingul de pădure, mescul; păsări şi reptile (vipera, şopârla).

În zona litorală a Canadei şi a Statelor Unite ale Americii se află întinse suprafeţe cu păduri de conifere, care se dezvoltă într-un climat temperat-oceanic, cu temperaturi medii anuale de 10°…15°C şi cu precipitaţii de peste 1000 mm/an. Pe soluri având fertilitate bună şi foarte bună se dezvoltă vegetaţia abundentă, cu endemisme: tsuga, sequoia, thuia, în amestec cu molidul şi chiparosul de Alaska, pinul canadian, bradul, mesteacănul, plopul tremurător şi arbuşti: afin, coacăz.

Impactul antropic

Impactul antropic asupra mediului este diferit, fiind mai pronunţat în pădurea europeană şi mai redus în pădurea canadiană sau taigaua siberiană.Mediul pădurilor de conifere (clima, solurile, speciile vegetale şi animale, impactul antropic) publicat: 2021-02-16T13:31:57+02:00, actualizat: 2021-02-16T14:41:00+02:00 by Colegiu.info