Arhaismele, Regionalismele, Formele populare


I. Arhaismele


1. Ce sunt arhaismele

Se consideră că sunt arhaisme:

cuvintele;

expresiile;

fonetismele;

formele gramaticale;

construcţiile sintactice;

care au dispărut definitiv din limba comună sau au încetat a mai fi folosite.2. Exemple de arhaisme

leşesc – polonez;

postelnic – boier;

iobag – ţăran;

pismă – duşmănie;

zapis – document;

rapandulă – femeie imorală;

zgulit – ghemuit;

năstrapă – ulcior etc.3. Despre arhaisme

Arhaismele se manifestă la toate nivelurile limbii.

În stilistică, este considerată arhaică utilizarea cu funcţie expresivă, în textul literar, a unui termen /construcţie /formă fonetică aparţinând unei perioade mai vechi decât cea din care datează textul.

Arhaismele oferă posibilitatea de datare a acţiunii prin limbă.


II. Regionalismele


1. Ce sunt regionalismele

Regionalismele sunt forme lingvistice specifice vorbirii dintr-o anumită zonă geografică.2. Clasificarea regionalismelor

După nivelul limbii la care se manifestă, regionalismele se clasifică în:


a) Regionalisme fonetice


Regionalisme fonetice în Moldova:

chiatrăpiatră;

– fişiorfecior.


Regionalism fonetic în Banat:

geparcedeparte.Regionalism fonetic în Transilvania:

gheparchedeparte.


Regionalism fonetic în Muntenia:

pe.


b) Regionalisme lexicale (cele mai frecvente)


Regionalisme lexicale în Moldova:

ciubotă – gheată;

curechi – varză;

dugheană – prăvălie mică;

oleacă – puţin.Regionalisme lexicale în Muntenia:

dăulat – extenuat;

buduroi – putină;

căiţă – căciuliță.


Regionalisme lexicale în Transilvania:

făgădău – cârciumă;

lepedeu – cearșaf;

cucuruz – porumb;

bolund – nebun.c) Regionalisme semantice


Regionalism semantic în Banat:

– adverbul deloc înseamnă imediat.


3. Despre regionalisme

Stilistic, regionalismele:

– au funcţie de evocare;

localizează acţiunea operei literare;

caracterizează şi individualizează personajele;

– realizează efecte de ordin cosmic;

variază pur şi simplu exprimarea artistică.Arhaismele, Regionalismele, Formele populare

Arhaismele, Regionalismele, Formele populare


III. Formele populare


1. Ce sunt formele populare

Formele populare sunt fapte de limbă generală sau aproape generale ca răspândire, fără a fi, în acelaşi timp, şi literare.2. Exemplu de formă populară

muiere – femeie, soţie.

Cel mai cunoscut exemplu este substantivul muiere.

Acesta este moştenit din latină, cunoscut pe întregul teritoriu lingvistic românesc, dar neacceptat de normele limbii literare.

În aspectul îngrijit al limbii române se folosesc substantivele sinonime femeie şi soţie.


3. Despre formele populare

Formele populare, ca şi regionalismele, oferă posibilitatea de localizare a acţiunii prin limbaj (sincronie).
Arhaismele, Regionalismele, Formele populare publicat: 2023-07-18T15:26:39+02:00, actualizat: 2023-07-18T17:13:31+02:00 by Colegiu.info