Arhaismele, Regionalismele, Formele populare

Arhaismele

Se consideră că sunt arhaisme acele cuvinte, expresii, fonetisme, forme gramaticale şi construcţii sintactice care au dispărut definitiv din limba comună sau au încetat a mai fi folosite.

Exemple de arhaisme

leşesc, postelnic, iobag, pismă, zapis, rapandulă, zgulit, năstrapă.

Arhaismele se manifestă la toate nivelurile limbii.

În stilistică, este considerată arhaică utilizarea cu funcţie expresivă, în textul literar, a unui termen /construcţie /formă fonetică aparţinând unei perioade mai vechi decât cea din care datează textul.

Arhaismele oferă posibilitatea de datare a acţiunii prin limbă.

Regionalismele

Regionalismele sunt forme lingvistice specifice vorbirii dintr-o anumită zonă geografică.

După nivelul limbii la care se manifestă, regionalismele se clasifică în:

Regionalisme fonetice

chiatrăpiatră, fişiorfecior (în Moldova)
geparcedeparte (în Banat)
gheparchedeparte (în Transilvania)
pe (în Muntenia).

Arhaismele, Regionalismele, Formele populare

Regionalisme lexicale (cele mai frecvente)

ciubotă, curechi, dugheană, oleacă (în Moldova)
dăulat, buduroi, căiţă (în Muntenia)
făgădău, lepedeu, cucuruz, bolund (în Transilvania).

Regionalisme semantice

– în Banat, adverbul deloc înseamnă imediat.

Stilistic, au funcţie de evocare, localizează acţiunea operei literare, caracterizează şi individualizează personajele, realizează efecte de ordin cosmic sau variază pur şi simplu exprimarea artistică.

Formele populare

Formele populare sunt fapte de limbă generală sau aproape generale ca răspândire, fără a fi, în acelaşi timp, şi literare.

Cel mai cunoscut exemplu este substantivul muiere, moştenit din latină, cunoscut pe întregul teritoriu lingvistic românesc, dar neacceptat de normele limbii literare, în aspectul îngrijit al limbii române folosindu-se substantivele sinonime femeie şi soţie.

Regionalismele şi formele populare oferă posibilitatea de localizare a acţiunii prin limbaj (sincronie).


Arhaismele, Regionalismele, Formele populare publicat: 2021-12-20T10:26:39+02:00, actualizat: 2021-12-20T12:37:04+02:00 by Colegiu.info