Hidrocarburi, Clasificarea hidrocarburilor

Hidrocarburi

Hidrocarburile sunt compuşi organici care conţin în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen.

Formula moleculară generală a unei hidrocarburi poate fi exprimată astfel: CxHy, unde x reprezintă numărul de atomi de carbon din moleculă, iar y numărul de atomi de hidrogen.

Clasificarea hidrocarburilor

Clasificarea hidrocarburilor se poate face în funcţie de modul de dispunere a atomilor de carbon în catenă şi de natura legăturilor chimice.

După natura legăturilor chimice există:

Hidrocarburi saturate

Hidrocarburile saturate (alcanii) conţin în molecula lor doar legături simple; de exemplu: CH4 (metan), CH3CH3 (etan), CH3CH2CH3 (propan).

Hidrocarburi saturate (Alcani)

Hidrocarburi nesaturate

Hidrocarburile nesaturate conţin în molecula lor cel puţin o legătură dublă sau triplă între doi atomi de carbon.

Ele se clasifică în:
alchene: CH2=CH2 (etenă), CH2=CHCH3 (propenă)
alcadiene: CH2=C=CH2 (propadienă), CH2=CHCH=CH2 (1,3-butadienă)
alchine: CHCH (etină), CHCCH3 (propină).

Hidrocarburi aromatice

Hidrocarburile aromatice conţin în molecula lor cel puţin un ciclu benzenic.

După tipul catenei există:

Hidrocarburi cu catenă aciclică

Hidrocarburile cu catenă aciclică conţin în molecula lor o structură liniară sau ramificată (aciclică).

Hidrocarburi cu catenă ciclică

Hidrocarburile cu catenă ciclică conţin în molecula lor unul sau mai multe cicluri de atomi de C.Hidrocarburi, Clasificarea hidrocarburilor publicat: 2022-04-15T07:19:56+03:00, actualizat: 2022-04-15T08:49:55+03:00 by Colegiu.info