Resursele litosferei, Resursele energetice prezente în scoarţă (petrolul, cărbunii, gazele naturale, alte resurse energetice)

Resursele litosferei

Resursele litosferei sunt localizate predominant în scoarţă şi la nivelul reliefului, care constituie suportul, locul unde se interferează toate învelişurile naturale şi se desfăşoară cele mai multe activităţi economice.

Resursele din scoarţă sunt variate, au o repartiţie neuniformă atât în suprafaţa cât şi în adâncime – fiind dependente de evoluţia geologică a Pământului.

Ele cuprind materii prime pentru activităţile economice (minereurile), surse de energie (substanţele radioactive, combustibilii ş.a.), materiale de construcţie (calcar, granit, nisip ş.a.).

Resursele energetice prezente în scoarţă

Resursele energetice, prezente la diferite adâncimi în scoarţă, sunt reprezentate de petrol, gaze naturale, cărbuni, ape termale – primele trei fiind combustibili fosili.

Petrolul

Petrolul (ţiţeiul) reprezintă un amestec de hidrocarburi rezultat din materie organică acumulată în regiuni marine subsidente în diferite perioade geologice, care a suferit o descompunere lentă în condiţii de mare presiune.

Resursele litosferei, Resursele energetice prezente în scoarţă (petrolul, cărbunii, gazele naturale, alte resurse energetice)

Cărbunii

Zăcămintele se află predominant în emisfera nordică (circa 90% din rezerve), îndeosebi în ţările aflate în zona temperată. Rezervele mondiale sunt de circa 10.000 miliarde de tone, precumpănitori fiind cărbunii superiori. Numai trei ţări, China, Rusia şi S.U.A., dispun de peste 80% din aceste rezerve, lor adăugându-li-se Germania, Polonia şi Marea Britanie – în Europa, India – în Asia, Africa de Sud şi Australia.

Gazele naturale

Gazele naturale au rezerve certe de circa 67.000 miliarde m³, care, la nivelul producţiei actuale, s-ar epuiza în trei decenii, dar rezervele probabile sunt mult mai mari. Cele mai însemnate rezerve se află în spaţiul, Orientul Apropiat şi Mijlociu, CSI, America de Nord, Africa, Europa etc.

Alte resurse energetice

Alte resurse energetice sunt şisturile bituminoase, nisipurile asfaltice, zăcămintele geotermale, substanţele nucleare etc.


Resursele litosferei, Resursele energetice prezente în scoarţă (petrolul, cărbunii, gazele naturale, alte resurse energetice) publicat: 2020-11-20T13:17:45+02:00, actualizat: 2020-11-20T14:41:40+02:00 by Colegiu.info