Resursele litosferei, Resursele energetice prezente în scoarţă (petrolul, cărbunii, gazele naturale, alte resurse energetice)


I. Resursele litosferei


Resursele litosferei sunt localizate predominant:

a) în scoarţă;

b) la nivelul reliefului.

Acestea constituie suportul, locul unde se interferează toate învelişurile naturale şi se desfăşoară cele mai multe activităţi economice.II. Resursele din scoarţă


Resursele din scoarţă:

a) sunt variate;

b) au o repartiţie neuniformă atât în suprafaţa cât şi în adâncime;

c) sunt dependente de evoluţia geologică a Pământului.


Resursele din scoarţă cuprind:

a) materiile prime pentru activităţile economice (minereurile);

b) sursele de energie (substanţele radioactive, combustibilii ş.a.);

c) materialele de construcţie (calcar, granit, nisip ş.a.).III. Resursele energetice prezente în scoarţă


Resursele energetice, prezente la diferite adâncimi în scoarţă, sunt reprezentate de:

1. Petrol;

2. Gaze naturale;

3. Cărbuni;

4. Ape termale etc.

Primele trei resurse sunt combustibili fosili.1. Petrolul


Petrolul (ţiţeiul) reprezintă un amestec de hidrocarburi.

Acest amestec a rezultat din materie organică acumulată în regiuni marine subsidente în diferite perioade geologice.

Materia organică a suferit o descompunere lentă în condiţii de mare presiune.


2. Gazele naturale


Gazele naturale au rezerve certe de circa 67.000 miliarde m³, care, la nivelul producţiei actuale, s-ar epuiza în trei decenii, dar rezervele probabile sunt mult mai mari.Cele mai însemnate rezerve de gaze naturale se află în Orientul Apropiat şi Mijlociu, CSI, America de Nord, Africa, Europa etc.


3. Cărbunii


Zăcămintele se află predominant în emisfera nordică (circa 90% din rezerve), îndeosebi în ţările aflate în zona temperată.

Rezervele mondiale sunt de circa 10.000 miliarde de tone, precumpănitori fiind cărbunii superiori.

Numai trei ţări, China, Rusia şi S.U.A., dispun de peste 80% din aceste rezerve, lor adăugându-li-se Germania, Polonia şi Marea Britanie – în Europa, India – în Asia, Africa de Sud şi Australia.Exploatarea zăcămintelor de cărbune

Exploatarea zăcămintelor de cărbune


4. Alte resurse energetice


Alte resurse energetice sunt:

a) zăcămintele geotermale;

b) şisturile bituminoase;

c) nisipurile asfaltice;

d) substanţele nucleare etc.
Resursele litosferei, Resursele energetice prezente în scoarţă (petrolul, cărbunii, gazele naturale, alte resurse energetice) publicat: 2024-03-26T06:17:45+02:00, actualizat: 2024-03-26T07:25:15+02:00 by Colegiu.info