Zgomotul şi bruiajul, Factori care perturbă receptarea

Zgomotul şi bruiajul

Zgomotul şi bruiajul se referă la factorii perturbatori ai mesajelor care pot interveni în orice proces de comunicare, pe traseul de la emiţător la receptor.

Perturbarea poate avea o asemenea intensitate, încât între mesajul transmis şi mesajul primit să existe diferenţe vizibile.

Cauze de natură inter

– factori fiziologici (percepţie alterată)
– factori semantici (din cauza necunoaşterii sensurilor cuvintelor)
– factori personali (emoţii, reprezentări, prejudecăţi, experienţă, vârstă).

Cauze de natură externă

mediul fizic în care are loc comunicarea (acustica sălii, caracteristicile vocale ale vorbitorilor, poluarea fonică puternică, întreruperile succesive ale procesului de comunicare).

Zgomotul şi bruiajul, Factori care perturbă receptarea

Factori care perturbă receptarea

Factorii care perturbă receptarea mesajelor se grupează în funcţie de cod, canal şi context.

Cod

Pentru a înţelege mesajul, receptorul trebuie să utilizeze acelaşi cod că emiţătorul. Neînţelegerile survenite ca urmare a codurilor diferite cu care operează cei doi participanţi la actul de comunicare pot aparţine domeniului:
verbal (de la necunoaşterea unei limbi comune, până la atribuirea de sensuri diferite aceloraşi cuvinte);
nonverbal (gesturi, mimică, poziţii ale corpului, semnale sonore în alfabetul Morse, simboluri grafice cum sunt semnele de circulaţie).

Canal

Indiferent de distanţa fizică dintre emiţător şi receptor, mesajul se transmite printr-un mediu.

Comunicarea directă (faţă în faţă), pe cale orală, poate fi împiedicată de zgomote diferite (gălăgia din clasă, tumultul mulţimii pe stadion, vuietul furtunii, muzica dată prea tare, tusea intenţionată, fâşâitul aparatului telefonic) sau, dimpotrivă, de linişte (vorbirea în şoaptă, căciula trasă pe urechi, surzenia).

Comunicarea indirectă (la distanţă), în scris, este îngreunată de pete, ştersături, scris ilizibil, greşeli de tipar, de scriere sau de exprimare. În comunicarea indirectă, canalele de comunicare cu suport tehnic (calculator, mijloace audio-video, internet) asigură rapiditatea transmiterii informaţiei, dar au dezavantajul că în cazul unei pene de curent comunicarea se întrerupe.

Context

Intervenţiile oricărei persoane într-o conversaţie trebuie să fie adecvate datelor specifice fiecărei situaţii de comunicare. Un rol important îl deţine contextul prin componentele: participanţi, loc şi moment.Zgomotul şi bruiajul, Factori care perturbă receptarea publicat: 2020-01-27T06:29:10+02:00, actualizat: 2020-01-27T07:56:45+02:00 by Colegiu.info