Minereuri feroase (Fier, Mangan, Nichel, Crom, Cobalt, Molibden, Titan, Vanadiu, Wolfram)

Minereuri feroase

Fier

Fierul este un component important al scoarţei, locul patru după oxigen, siliciu şi aluminiu. Este cunoscut rolul pe care l-a jucat în istoria omenirii, descoperirea fierului şi confecţionarea uneltelor de muncă, armelor. Fierul este una din resursele metalurgice cele mai intens folosite constituind obiectul unor ample schimburi internaţionale.

Mangan

Manganul, ale cărui rezerve estimate la 812 mil. t, aflate în Africa de Sud, Munţii Caucaz, Ucraina (Nikopol), Gabon, India, Australia, Brazilia (Minas Gerais Mato Grosso), se utilizează pentru mărirea durităţii oţelurilor. Producţia medie anuală este de 7 milioane tone, ceea ce înseamnă că va ajunge aproape 110 ani.

Nichel

Nichelul, utilizat pentru obţinerea oţelurilor speciale, are rezerve de 150 mil. t, din care Noua Caledonie deţine 30% şi va acoperi necesarul doar 150 de ani, dacă producţia se va menţine la nivelul anului 1998 (1 mil. t.).

Crom

Cromul, utilizat ca şi nichelul la obţinerea oţelurilor superioare, este cantonat mai ales în Republica Africa de Sud, care deţine 70% din rezervele mondiale estimate la 3 mld. t, apoi Zimbabwe, Rusia, Albania, Turcia, Australia, India.

Cobalt

Cobaltul, utilizat în aliaje, industria porţelanurilor şi medicină, se găseşte în aceleaşi condiţii geologice ca şi nichelul sau cuprul. Rezerve mondiale sunt de 4 mld. t (R. Congo, Cuba, Noua Caledonie), însă producţiile ridicate (Zambia, Canada, Rusia) îl fac disponibil pentru o perioadă de circa un secol.

Mangan - Cobalt - Titan - Vanadiu

Molibden

Molibdenul, zăcământ hidrotermal sau de contact pirometasomatic, are rezerve de 8 mil. t, în principal SUA (55%), Chile (20%), Federaţia Rusă, Canada etc.

Titan

Titanul (ilmenit, rutil) a fost estimat ca având 290 mil. t rezerve, concentrate în Brazilia, Africa de Sud, India, Norvegia, Australia, Rusia, Canada, SUA fiind o resursă importantă pentru oţelurile aparaturii spaţiale, aeronautică, pictură.

Vanadiu

Vanadiul, aflat împreună cu uraniul sau magnetitul, este concentrat în R. Africa de Sud şi Federaţia Rusă, ce deţin peste 45% din rezervele mondiale, estimate la 13-14 mil. t.

Wolfram

Wolframul (tungstenul) se găseşte sub formă filonieră sau aluvionară în Rusia, China, Canada, fiind folosit la obţinerea oţelurilor speciale, rezistente la temperaturi înalte sau extrem de dure.Minereuri feroase (Fier, Mangan, Nichel, Crom, Cobalt, Molibden, Titan, Vanadiu, Wolfram) publicat: 2019-01-20T14:03:33+02:00, actualizat: 2019-01-20T14:03:33+02:00 by Colegiu.info