Resursele de subsol (minereurile feroase şi neferoase, substanţele chimice nemetalifere)

Resursele de subsol sunt materii prime pentru diferite industrii. În această categorie intră minereuri, diverse substanţe nemetalifere şi roci utilizate ca materiale de construcţie.

Minereurile feroase

Minereurile de fier, principala resursă pentru siderurgie, constituie rezerve de peste 1000 miliarde tone, îndeosebi în spaţiul C.S.I., America de Nord, America Latină. Se adaugă concreţiunile fero-magnetice concentrate pe fundul bazinelor oceanice (îndeosebi în Oceanul Pacific).

Minereurile neferoase

Minereuri neferoase cuprind metale care au o folosinţă în diverse domenii de activitate, multe dintre ele fiind cunoscute şi utilizate încă din Antichitate. Exemnple: cupru, aluminiu, plumb, zinc, aur, argint, platină etc.

Substanţe chimice nemetalifere

Substanţe chimice nemetalifere sunt întrebuinţate în diferite ramuri industriale, îndeosebi în cea chimică.

Sarea

Sarea reprezintă circa un milion de miliarde tone, ca zăcăminte pe continente şi de peste 40 de ori mai mult în apa oceanelor. Se extrage din zăcăminte terestre în Germania, Marea Britanie, Franţa, Polonia, Rusia, S.U.A., Canada, China.

Resursele de subsol (minereurile feroase şi neferoase, substanţele chimice nemetalifere, sarea, zăcămintele de potasiu, fosforitele, sulful)

Zăcămintele de potasiu

Zăcămintele de potasiu sunt eploatate în Germania, Spania, Italia, S.U.A., Canada, China.

Fosforitele

Fosforitele sunt exploatate mai ales în Africa de Nord, Orientul Apropiat, Germania, Franţa, Kazahstan, S.U.A., Australia etc.

Sulful

Sulful are o răspândire largă, fiind legat de zăcăminte cu origine diferită: sedimentară, vulcanică, asociate hidrocarburilor etc. Producţii însemnate au S.U.A., Polonia, Rusia, Canada, Mexic, Franţa, Japonia.Resursele de subsol (minereurile feroase şi neferoase, substanţele chimice nemetalifere) publicat: 2018-06-11T08:56:16+02:00, actualizat: 2018-06-11T08:56:16+02:00 by Colegiu.info