Relieful carstic

Dintre formele de relief vom prezenta un relief spectaculos şi atractiv, relieful carstic.


De unde provine denumirea carstic

Denumirea de relief carstic provine dintr-o regiune tipică: Podişul Karst din Slovenia.Ce este relieful carstic

Relieful carstic este un relief petrografic, adică este:

un ansamblu de forme create de agenţii externi;

– – pe anumite tipuri de roci;

– – – în funcţie de proprietăţile rocilor.


Factorii care influenţează relieful carstic

1. Formele rezultate sunt influenţate de:

rocile subiacente (calcare).2. Fenomenele carstice sunt influenţate, de asemenea, foarte mult şi de factorii fizico-geografici:

căldura;

cantitatea de precipitaţii;

vegetaţia;

caracteristicile chimice ale apei etc.


Cum evoluează fenomenele carstice

Fenomenele carstice evoluează până la eroziunea completă a calcarelor.

Dezvoltarea unor sisteme subterane de mari dimensiuni se datorează unor:

grosimi mari a rocilor calcaroase;

evoluţii îndelungate în timp.Eroziunea calcarelor

1. Există mai multe categorii de calcare, dar, pe ansamblu, ele se aseamănă pentru că:

sunt rezistente la eroziunea mecanică;

– – eroziunea fizică.


2. Deoarece sunt încărcate cu dioxid de carbon, calcarele:

sunt dizolvate de către apă;

– – apa de infiltraţii;

– – apa subterană;

– – apa râurilor.Forme de relief carstic

1. Prin dizolvare, la suprafaţă se creează excavaţiuni de dimensiuni diferite:

lapiezuri;

doline;

polii;

avene;

uvale.


2. Prin dizolvare, în interior se creează goluri subterane de diferite dimensiuni:

peşteri;

cursuri subterane.Exemplu de relief carstic format prin dizolvarea calcarelor

Exemplu de relief carstic format prin dizolvarea calcarelor


3. Peşterile au forme proprii de dizolvare şi acumulare:

stalactite;

stalagmite;

draperii etc.4. Prin conectarea circulaţiei de suprafaţă şi de adâncime se creează:

ponoare (apa pătrunde în interior);

izvoare carstice (apa apare la suprafaţă).


5. Văile dau chei adânci cu pereţi abrupţi.Cum se numeşte ştiinţa care studiază fenomele carstice

Ştiinţa care se ocupă cu studiul regiunilor, fenomenelor şi formelor carstice se numeşte carstologie.


Ce este speologia, Despre Emil Racoviţă

Ştiinţa care studiază peşterile se numeşte speologie.

Emil Racoviţă a creat primului institut de speologie din lume (la Cluj-Napoca).

Emil Racoviţă este fondatorul biospeologiei, disciplina ştiinţifică ce se ocupă cu studiul vieţii din peşteri.
Relieful carstic publicat: 2023-07-04T09:09:20+02:00, actualizat: 2023-07-04T10:36:22+02:00 by Colegiu.info