Memorarea neintenţionată, Memorarea intenţionată

Memorarea neintenţionată

Memorarea neintenţionată se realizează fără să vrem, fără să ne propunem dinainte acest lucru, fără să facem vreun efect deosebit în acest sens, fără să utilizăm mijloace speciale mnemotehnice.

Această formă are un caracter nesistematic, fiind fie în funcţie de particularităţile stimulului (de obicei reţinem stimulii mai deosebiţi ca noutate, intensitate, semnificaţie), fie în funcţie de particularităţile subiectului (starea de mai mare sau mai redusă receptivitate psihică).

De regulă, memorarea neintenţionată durează puţin trecând foarte repede în forma intenţionată a memorării. Deşi nu presupune un scop anterior, ea este legată de activitatea subiectului, în sensul că se reţin mai bine, chiar fără să vrem, acele informaţii care se leagă, corespund nevoilor, necesităţilor, activităţii sau profesiunii noastre.

Memorarea neintenţionată, Memorarea intenţionată

Memorarea intenţionată

Memorarea intenţionată presupune prezenţa atât a scopului cât şi a efortului voluntar.

Este organizată, sistematică, productivă în funcţie de natura materialului (cu sens sau fără sens), face apel la o serie de procedee şi tehnici de memorare.

Pentru realizarea ei în bune condiţiuni, nu este suficientă doar propunerea unor scopuri clare, diferenţiate, precise şi mai ales mobilizatoare. Dependenţa ei de particularităţile activităţii este şi mai mare. Ea este necesară mai ales în activităţile grele, dificile, monotone, neinteresante.Memorarea neintenţionată, Memorarea intenţionată publicat: 2023-02-09T09:26:25+02:00, actualizat: 2023-02-09T10:47:31+02:00 by Colegiu.info